Stavba metafázního chromozomu

From WikiSkripta

Stavba chromozomu (schematicky): (1) = chromatida, (2) = centromera, (3) = krátké raménko, (4) = dlouhé raménko
 • V průběhu metafáze je chromozom tvořen dvěma sesterskými chromatidami.
 • Každá chromatida obsahuje jednu lineární molekulu dsDNA, histony a nehistonové proteiny.
 • Obě chromatidy jsou spojeny v místě primární konstrikce – centromery.
 • Centromera každou z chromatid dělí na dvě raménka:
  • krátké raménko p (petit);
  • dlouhé raménko q (následuje za p v abecedě).
 • Některé chromozomy mají sekundární konstrikci, která odděluje satelity.
 • Morfologii chromozomu určuje jeho délka, vzájemný poměr ramének a centromerický index (poměr délky krátkého raménka a celkové délky chromozomu).
 • Na koncích obou ramének se nacházejí telomery, repetitivní sekvence které jsou nezbytné pro zachování integrity chromozomu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]