Typy metafázních chromosomů

From WikiSkripta

Chromosom Charakteristika
Metacentrický Centromera leží zhruba uprostřed chromosomu.
Submetacentrický Centromera je umístěna tak, že p raménka jsou výrazně kratší než raménka q.
Akrocentrický Centromera je posunuta k jednomu konci chromosomu; raménka p jsou velmi krátká.
Telocentrický Centromera leží na konci chromosomu; chromosom má jen q raménka (u člověka tento typ není).
Holocentrický Útvary plnící funkci centromery jsou roztroušené po celé délce chromosomu (u člověka tento typ není, vyskytuje se vzácně např. u Caenorhabditis elegans).

Pro přesné rozlišení mezi metacentrickým, submetacentrickým a eventuálně akrocentrickým chromosomem je klíčová hodnota centromerického indexu[1].

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.