Subletálny gén

Z WikiSkript

Heslo

= subvitálny

Označenie génu (genotypu), ktorý znižuje počet potomkov v nasledujúcej generácii.

Mechanizmus:

  • klinický: časť jedincov umiera v reprodukčnom veku (napr. hemofilia)
  • genetický: zníženie pravdepodobnosti reprodukcie (napr. chondrodystrofia)

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŠTARK, Otakar a Jan KAPRAS. Lekarská biologia a genetika 1. 1987. vydání. Státne pedagogické nakladatelství, 1987. sv. 1.