Vazebné studie

Z WikiSkript

Heslo

Vazebné studie využívají fenoménu genetické vazby, tedy společného dědění na chromozomu blízko sebe uložených genů či polymorfismů, případně i fenotypů - tzv. kosegregace, k vytváření genetických map či lokalizaci lokusů a genů zodpovědných za zkoumané znaky / onemocnění.


Odkazy

Externí odkazy

Genetická kartografie (Aktuální genetika)