Vigilita

Z WikiSkript

Heslo

Vigilita je bdělost. Je to znak fyziologického vědomí. Bdělost je optimální stav CNS, kdy je člověk schopen adekvátně reagovat na změny vnějšího prostředí. Z neurofyziologického hlediska je základním mechanismem retikulární formace, její součástí je ARAS (ascendentní retikulární aktivační systém) = nespecifické aferentní dráhy vedoucí vzruchy z periferie do kmene, diencephala a do kortexu; jedná se o velmi starý integrační systém.

Psychiatrická definice vědomí: Je to schopnost uvědomit si sebe sama jako individualitu oproti okolnímu světu; schopnost správně interpretovat vlastní prožitky.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. NEUROLOGIE pro studenty lékařské fakulty. 4. vydání. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0080-3.