Funkční vyšetření ledvin

Z WikiSkript

(přesměrováno z Vyšetření funkce ledvin)

Vyšetření glomerulární filtrace[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Vyšetření glomerulární filtrace.

Vyšetření sérové koncentrace kreatininu[upravit | editovat zdroj]

 • Norma: 50–100 μmol/l.
 • Při poškození funkce ledvin se sérová koncentrace kreatininu zvyšuje.
 • U některých pacientů může být i při zhoršené funkci ledvin sérová koncentrace kreatininu v referenčních mezích – závisí na produkci kreatininu kosterním svalem.
Ckr vyjadřuje, jak je plazma očišťována od sledované látky;
[math]\displaystyle{ C_{kr} = \frac{U \cdot V}{P} }[/math]
U = koncentrace látky v moči, V = objem moči za časovou jednotku, P = koncentrace látky v plazmě;
  • normální hodnoty: 1,5 až 2,2 ml/s;
  • závisí na věku, pohlaví a hmotnosti.
  • Je nutný přesný sběr moči po 24 hod.

Vyšetření tubulární funkce ledvin[upravit | editovat zdroj]

Vyšetření koncentrační schopnosti ledvin[upravit | editovat zdroj]

 • Zjišťujeme schopnost ledvin vytvářet koncentrovanou moč.
 • Sledujeme osmolalitu moči. (u zdravého; osmolalita = 600–800 mmol/kg H2O = 500–1200 mOs/kg; bez příjmu tekutin = 1200–1400 mOs/kg).
 • Tato schopnost bývá narušena již v počátku onemocnění ledvin.

Koncentrační pokus – žízněním[upravit | editovat zdroj]

 • Po dobu 36 hodin nesmí pacient pít ani přijímat potravu s větším množstvím vody.
 • Po 12 hodinách se odebírá ve 4hodinových intervalech moč, zjistíme hustotu a osmolalitu.
 • Před posledním vzorkem odebereme krev – koncentrační index.
 • Ukončíme jakmile dosáhne hranice dané pro určitý věk.

Adiuretinový test[upravit | editovat zdroj]

 • Je mnohem šetrnější, nezatěžuje tolik pacienta.
 • Po večeři bez tekutin, kdy vyšetřovaný již večer nepije, ráno aplikujeme ADH do nosu (nesmí mít rýmu).
 • Poruchy koncentrace – hlavně u onemocnění tubulů a intersticia, při porušení gradientu.

Vyšetřování zřeďovacích funkcí[upravit | editovat zdroj]

 • Sledujeme jak pacient reaguje na zvýšený příjem vody:
  • U zdravého dojde ke zvýšení objemu moči, snížení produkce ADH a tím ke zvýšené diuréze a snížení osmolality.
  • U nemocných s poruchou ledvin se zvyšuje sekrece ADH.
 • Tato metoda je důležitá při vyšetřování poruch metabolismu vody.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.