WikiSkripta:Pracovní skupiny/Soudní lékařství

Z WikiSkript

Ambox warning blue construction.svg Vítejte na stránce pracovní skupiny Soudního lékařství Soudní lékařství logoo.jpeg

Vedoucí skupiny: Vojta

Členové skupiny: (Máte-li chuť – klidně se připište)

Kontakty[editovat zdroj]

Facebook: Patologie a Soudní lékařství

Všeobecné informace[editovat zdroj]

Jsme edukační web zaměřený na patologickou anatomii a soudní lékařství.

 • Kdokoliv bude mít chuť mi pomoci tady na WS je srdečně vítán. V případě zájmu kontaktujte přímo mě, Langdona nebo Balejku

Plány[editovat zdroj]

 • Poukázat a naučit, že soudní lékařství není patologie, ale samostatný med. obor!
 • Doplnit celé kapitoly na portálu SL
 • Zefektivnit a co nejlépe poukázat na kapitoly a jejich příklady
 • Zaujmout a ukázat, že obor soudního lékařství má také své +
 • Spolupracovat s Wikiskripty a starat se o portál SL

Revitalizace[editovat zdroj]

PlánováníSeznam úkolů, co zaktualizovat, předělat, doplnit.

Prozatím stačí... :)

Doporučení[editovat zdroj]

Při převádění textů dodržujte, prosím, tato doporučení:

 • Před založením nového článku vždy zkontrolujte, zda již článek se stejným nebo podobným názvem neexistuje. Použijte fantazii a hledejte i v příbuzných tématech. Používejte vyhledávací políčko.
 • Pokud již je vytvořen článek stejného tématu, avšak z pohledu jiného oboru, vytvořte verze článku.
 • Zdrojový text může obsahovat podrobnější informace např. o některých onemocněních. Je vhodné ověřit, zda na WikiSkriptech existuje článek s tímto tématem a ten doplnit o nové informace.
 • Kategorizujte, u rozšiřovaných článků ověřte, zda je mezi kategoriemi uvedeno Soudní lékařství.
 • Máte-li pocit, že článek potřebuje ještě jiné úpravy a sami si na ně netroufáte, napište mi prosím.

Odkazy[editovat zdroj]

Použitá literatura[editovat zdroj]

 • VOREL, František. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-728-1.
 • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.
 • KOVÁČ, Peter. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydání. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 8080780242.
 • BALÍKOVÁ, Marie. Forenzní a klinická toxikologie :  laboratorní toxikologická vyšetření. 1. vydání. Praha : Galén, c2004. ISBN 978-80-7262-284-9.
 • HIRT, Miroslav a Michal BERAN, et al. Tupá poranění v soudním lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4194-9.
 • HIRT, Miroslav, et al. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4308-0.
 • STRAKA, Ľubomír. Alkohologie v soudním lékařství. 1. vydání. Martin : Vydavateĺstvo Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-367-7.
 • CATANESE, Charles A. Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology. 1. vydání. Boca Raton : CRC Press, 2010. ISBN 978-1420043204.
 • DOLINAK, David a Evan W MATSHES. Forensic pathology :  principles and practice. 1. vydání. Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press, c2005. ISBN 0122199510.
 • PATOLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ,. Patologie a Soudní lékařství : Portál patologie a soudního lékařství (FB) [online]. ©2013. [cit. 2013-10-08]. <http://www.facebook.com/patologiecz>.


Další[editovat zdroj]

Zatím pomalu doplňuji kapitoly ze soudního lék.