Portál:Soudní lékařství

Z WikiSkript


Justice and law.svg     Soudní lékařství

Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • HIRT, Miroslav, et al. Soudní lékařství 1,2 díl. 1. vydání. Praha : Grada, 2015, 2016. ISBN 978-80-247-5680-6.
  • VOREL, František, et al. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. 600 s. ISBN 80-7169-728-1.
  • KOVÁČ, Peter, et al. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydání. IURA EDITION, 2005. 332 s. ISBN 8080780242.
  • STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. 1. vydání. Praha : Beck, 2000. 116 s. ISBN 80-7179-364-7.
  • BALÍKOVÁ, Marie. Forenzní a klinická toxikologie : Laboratorní toxikologická vyšetření. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 140 s. Dotisk. ISBN 978-80-7262-284-9.
  • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.
  • HIRT, Miroslav, et al. Tupá poranění v soudním lékařství. 1. vydání. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4194-9.
  • HIRT, Miroslav, et al. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vydání. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4308-0.


Soudní lékařství