Intoxikace paracetamolem

From WikiSkripta

Paracetamol

Paracetamol je jedno z nejrozšířenějších analgetik − antipyretik (Paralen®). Acetanilidový derivát obsažený v paracetamolu se biotransformuje v játrech cytochromem P450 na vysoce hepatotoxický N-acetyl-p-benzochinonimin, který je v terapeutických dávkách ihned inaktivován glutathionem. Když se glutathion vyčerpá, hepatocyty jsou poškozovány a vznikají centrizonální nekrózy. Podobná biotransformace probíhá v ledvinách → také nekrózy a poškození ledvin.

Toxicita[edit | edit source]

Již dávka vyšší než 140 mg/kg (70 kg člověk − 20 tablet Paralenu 500® = hepatotoxická dávka) je toxická, méně citlivé jsou děti (nemají tak funkční cytochrom P450), více citliví jsou alkoholici, pacienti na antiepilepticích.

Klinický obraz[edit | edit source]

Mezi časné příznaky patří nauzea, zvracení, typická je latence od požití (2−3 dny), kdy dochází k hepatorenálnímu stádiu – příznaky selhání jater a ledvin, encefalopatie, vzestup protrombinového času, metabolická acidóza, smrt.

Léčba[edit | edit source]

Výplach žaludku do 1 hodiny od požití, podáme aktivní uhlí do 4 hodin po požití, antidotum − N-acetylcystein úvodní dávka 140-150 mg/kg, pokračující dávka 70 mg/kg, dávkování se liší podle času od intoxikace a způsobu podání.[1] Indikací k podání N-acetyl-cysteinu je podezření na pozření nebo hodnota paracetamolu v plazmě 200 mg/l a více za 2 h po požití, účinná je i hemoperfúze.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Reference[edit | edit source]

  1. HODIS, Jiří. Nová fakta o paracetamolu , rizika předávkování, intoxikace a jejich zvládání. Praktické lékárenství [online]. 2015, roč. 11, vol. 3, s. 90-92, dostupné také z <https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2015/03/03.pdf>. ISSN 1803-5329. 

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.