Intoxikace benzodiazepiny

From WikiSkripta

flumazenil

Benzodiazepiny jsou léky mající hypnotický, sedativní, myorelaxační a antikonvulzivní účinek.

Mezi nejčastěji používané látky řadíme:

  • diazepam,
  • bromazepam (Lexaurin®),
  • alprazolam (Neurol®),
  • flunitrazepam (Rohypnol®).

Benzodiazepiny zvyšují působení GABA na receptorech, snižují spinální reflexy a inhibují ARAS. Jejich toxicita není příliš vysoká – mají velké terapeutické rozmezí (dvacetinásobek dávky vyvolá středně těžké toxické projevy).

Klinický obraz[edit | edit source]

Po 30–120 minutách nastává somnolence, ataxie, hypotenze, kóma až zástava dechu a smrt.

Terapie[edit | edit source]

  • Opakované dávky černého uhlí, do 1 hodiny po požití výplach žaludku, symptomatická a podpůrná terapie.
  • Specifický antagonista – flumazenil (u kómatu 0,2 mg i.v.; lze opakovat do maximální dávky 3,0 mg).

CAVE!!! Při společné intoxikaci látkami vyvolávajícími křeče může flumazenil tyto křeče vyprovokovat.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.