Portál:Otázky ze soudního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ze soudního lékařství (1. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ze soudního lékařství

Obsah
 1. Koncepce soudně lékařské služby
  Náhlá smrt
  Pojem jedu
 2. Úloha a organizace státních zastupitelství a soudů
  Náhlá smrt v těhotenství, za porodu, po porodu
  Pojem jedu a jeho účinky
 3. Česné posmrtné změny
  Náhlá smrt u kojenců a dětí
  Diagnóza otravy, toxidromy
 4. Lékař jako znalec a svědek
  Udušení
  Otrava kyselinami a alkáliemie (příznaky, pitevní nález)
 5. Pozdní posmrtné změny
  Oběšení
  Poranění tupým předmětem
 6. Posudek
  Střelné poranění
  Arsen
 7. Prohlídka živých osob
  Zardoušení, udušení
  Nikotin
 8. Simulace, disimulace
  Uzavření dýchacích cest zakrytím, zalehnutím
  Rtuť
 9. Sebepoškozování
  Traumatická asfyxie
  Olovo
 10. Prohlídka mrtvých osob na místě nálezu
  Udávení
  Oxid uhelnatý
 11. Druhy pitev
  Utopení
  Kyanidy
 12. Exhumace
  Řezné rány
  Nitrity
 13. Identifikace mrtvoly neznámé totožnosti
  Sečné rány
  Atropin
 14. Identita podle zubů
  Bodné rány
  Strychnin
 15. Určení věku, pohlaví a výšky podle kostí
  Rány vzniklé kousnutím
  Chinin
 16. Obecné příčiny smrti
  Poranění hlavy (mechanismus vzniku, poranění měkkých pokrývek lebních,zlomeniny klenby a spodiny lební)
  Digitalis a strofantin
 17. Poranění mozku (otřes a pohmoždění mozku, mechanismus vzniku a morfologie, difúzní axonální poranění)
  Odškodnění bolestného a nemajetkové újmy na zdraví
  Kanabinoidy a halucinogenní látky
 18. Časné změny posmrtné
  Úrazové nitrolební krvácení
  Kantaridin
 19. Určení doby od smrti
  Poranění hrudníku
  Opium, jeho složení a deriváty, symptomatologie intoxikace opioidy
 20. Pitevní diagnóza v soudním lékařství (u smrti přirozené, násilné, specifického poranění, v nejasných případech)
  Zlomeniny páteře
  Intoxikace organickými rozpouštědly (aceton, toluen, halogenované uhlovodíky)
 21. Poranění ostrým předmětem (rány řezné, bodné, sečné)
  Pád z výše
  Ethanol (metody určení, účinky v závislosti na koncetraci v krvi)
 22. Vitální reakce
  Úrazy na železnici
  Metanol
 23. Určování doby od smrti
  Dopravní úrazy na silnici a železnici
  Benzodiazepiny
 24. Poranění břicha
  Zasypání
  Psychofarmaka
 25. Elektrický proud (techniká elektřina a blesk)
  Udušení obecně
  Insekticida
 26. Lékařské tajemství
  Hodnocení závažnosti poranění
  Hadí jed
 27. Znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak
  Vražda novorozeného dítěte matkou
  Bojové látky
 28. Intoxikace oxidem uhelnatým (příznaky v závislosti na koncentraci, důkaz karbonylhemoglobinu v krvi)
  Úrazy při sportu a cvičení
  Porušení zdraví potravinami
 29. Lékařská odpovědnost (nedbalost)
  Poranění explozí
  Otrava houbami
 30. Lékařské vysvědčení
  Popálení a opaření
  Ublížení na zdraví
 31. Odpovědnost středního zdravotnického personálu
  Porušení zdraví nízkou teplotou
  Těžká újma na zdraví
 32. Odpovědnost lékaře za zdravotnický personál
  Znásilnění
  Prohlídka místa činu při vraždě
 33. Poučení nemocného
  Pohlavní zneužití
  Prohlídka místa činu při sebevraždě
 34. Neposkytnutí první pomoci
  Nepřirozené ukájení pohlavního pudu
  Poškození zdraví teplem (hypertermie, popáleniny opaření)
 35. Poranění obličeje (mechanismus vzniku, zlomeniny obličejových kostí)
  Smrt přirozená (SIDS) a násilná (syndrom třeseného dítěte, shaken baby syndrom) v dětském věku
  Intoxikace stimulanty (amfetamin a jeho deriváty, intoxikace kokainem)