Lékař jako znalec

Z WikiSkript

Znalcem je fyzická osoba zapsaná do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti a oprávněná k výkonu znalecké činnosti. Obsahem znalecké činnosti je zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení. Znalec musí složit slib, že bude dodržovat právní předpisy, znaleckou činnost bude vykonávat nestranně podle nejlepšího svědomí, bude zachovávat mlčenlivost a bude plně využívat své znalosti. Seznamy jmenovaných znalců jsou vedeny Ministerstvem spravedlnosti ČR a krajskými soudy. Účelem znaleckého posudku je objasnění okolností na základě odborných znalostí v příslušném oboru.

Znalec je povinnen vést si znalecký deník. Znalecký posudek obsahuje nález, vlastní posudek, znalecké pečeti a znalecké doložky.

V případě potřeby má znalec nárok na přibrání znalce ad hoc. Takovýto znalec není zapsán do seznamu znalců, ale složil slib.

V případě lékařské činnosti je například znalec předvolán k podání znaleckého posudku o příčině smrti nebo o zdravotním stavu zemřelé osoby. V tomto případě má znalec nárok vyžádat si zdravotnickou dokumentaci dané osoby. Při podezření, že smrt člověka byla způsobená trestným činem, musí být nařízena prohlídka zemřelého a následuje nařízená soudní pitva. Prohlídku a pitvu nesmí podle zákona vést lékař, který ošetřoval nemoc, která smrti bezprostředně předcházela. Všechny výdaje týkající se pitvy a ohledání hradí orgán, který pitvu nařídil. Se souhlasem státního zástupce je následně možné pohřbít mrtvolu po soudní pitvě. V případě potřeby může být nařízena exhumace mrtvoly, kterou smí nařídit předseda senátu. Exhumace znamená vyzdvižení nebo vykopání mrtvého těla z hrobu, a to na základě úředního povolení či nařízení.

Další možností je stanovení znaleckého posudku o duševním stavu obviněného, pokud je potřeba vyšetřit duševní stav obviněné osoby. V takovém případě je povolán znalec z oboru psychiatrie, který danou osobu vyšetří a podrobí testům. Znalec může obviněného shledat nepříčetným.

Znalec nesmí hodnotit důkazy ani řešit právní otázky, tato funkce náleží soudu. Znalecký posudek hodnotí orgán činný v trestním řízení.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.
  • Trestní zákoník z roku 2009