Duševní poruchy vyvolané požíváním opioidů a kanabinoidů

Z WikiSkript

Poruchy vyvolané užíváním opioidů

 • Opium, morfin, syntetické (kodein, heroin, metadon, buprenorfin, …),
 • analgetika, spazmolytika, antitusika,
 • zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého, má mnoho alkaloidů.
 • Soldier sickness – morfium se volně užívalo ve válkách, vojáci pak byli závislí (americká občanská válka 1861–1865, francouzko-pruská válka 1870–71).
 • Od počátku 70. let 20. století – drogové mafie, heroin,
 • braun – český výrobek, směs kodeinových opiátů,
 • významný je historický přesun v aplikaci – od kouření, šňupání, po injekce.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Abúzus návykových látek.

Symptomatologie

 • Tlumivý, uklidňující, euforizující efekt, rychlost nástupu dle aplikace,
 • délka účinku (heroin 3–4 h, morfin 4–5 h, buprenorfin 6–8 h i 48 h, metadon 12–24 h).

Akutní intoxikace

 • Apatie, útlum, zpomalení psychomotoriky, desinhibice, zhoršení pozornosti, úsudku,
 • otupělost, setřelá řeč, zúžení zornic, porucha vědomí,
 • euforie, uvolnění, příjemná únava,
 • hrozí útlum dechového centra, hypotenze a hypotermie,
 • pokles motility GIT, zácpa, křeče.
Škodlivé užívání
Syndrom závislosti
 • Velmi rychle, během týdnů, hlavně při i.v. podávání.
Odvykací stav
 • Velmi často, za 4–6h po poslední dávce,
 • většinou neohrožuje na životě,
 • příznaky chřipky – sekrece z nosu, kýchání, slzení, bolesti a křeče svalů, útrobní křeče, nauzea, zvracení, průjem, dilatace zornic, piloerekce, zimouřivost, tachykardie, hypertenze, nespavost.
Psychotické poruchy
 • Nevyvolávají je.

Průběh a prognóza

 • Závisí na čistotě látky, často jiné alkaloidy – organotoxicita,
 • poruchy myšlení, chování (anetické stavy), rozvoj poruchy osobnosti (akcentace negativních rysů), poruchy libida, amenorea, avitaminózy, chátrání organismu,
 • sociální problémy, problémy se zákonem,
 • je možná resocializace.

Etiopatogeneze

 • Jsou i osoby s menšími poruchami v neurotransmiterech – náchylnost, častější výskyt alely A1-dopaminergních D2-receptorů, velmi rychlý vznik návyku.

Léčba

 • Akutní intoxikace – naloxon – opiátový antagonista, u závislých vyvolá odvykací příznaky,
 • léčba odvykacího syndromu – lůžkově, substituční léčba – buprenorfin, metadon, symptomatická,
 • odvykací léčba – dlouhodobý komplexní program, dlouhodobá udržovací substituční léčba – metadon, buprenorfin se taky začíná.

Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů

Cannabis sativa
 • Kanabinoidy jsou z indického konopí Cannabis indica, nebo z konopí setého Canabis sativa .
 • Klíčovou látkou v tomto konopí je tetrahydrokanabinol (THC).
 • Konopí obsahuje v květech asi 0,5 – 11 % THC.
 • Hašiš pochází z pryskyřičné hmoty produkované květy a obsahuje cca 5× více THC než marihuana.
 • Kouření nebo perorální užití má delší účinek.
 • Vylučování THC trvá dlouho, t = 30 h, při chronicitě se ukládá, pak se může uvolnit – tzv. flashback.
 • Mechanismus účinku je komplexní, jsou i specifické receptory v CNS.
 • Má výrazné antikonvulzivní, antiemetické, hypotenzní a analgetické účinky.
 • Syntetické se užívají v očním lékařství ke snížení tlaku u glaukomu.

Symptomatologie

Akutní intoxikace

 • dysfunkční chování, změna nálady (euforie či úzkost), abnormální vnímání (halucinace, zpomalené vnímání, …), zhoršení úsudku, pozornosti, depersonalizace, někdy paranoia;
 • neschopnost soustředění na náročné úkony i několik dní po požití;
 • typické příznaky – nastříknuté spojivky, zvýšená chuť k jídlu, tachykardie, sucho v ústech.

Škodlivé užívání

 • chronické záněty plic, poruchy plodnosti, riziko předčasného porodu;
 • dlouhodobé užívání – anxiózně-depresivní stavy, apaticko-abulický syndrom, schizofrenie.

Syndrom závislosti

 • psychická, tolerance jako adaptační mechanismus CNS.

Odvykací stav

 • výjimečně (vzhledem k pomalému vylučování), psychomotorický neklid, podrážděnost, nervozita, úzkost, deprese.


Odkazy

Zdroj