Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy

From WikiSkripta
kyanidový iont

kyanovodík (HCN), kyanid draselný (KCN), kyanid sodný (NaCN)

Charakteristika noxy[edit | edit source]

 • HCN je jeden z nejrychleji působících a nejprudších jedů.
 • Letální dávka: 1 mg/kg hmotnosti.
 • Plyn je cítit po hořkých mandlích (tato schopnost je geneticky determinována, necítí to každý).
 • Je nepatrně lehčí než vzduch.
 • Byl užíván nacisty v plynových komorách (tzv. Cyklon B).
 • Soli jsou též silně letální, letální dávka KCN (cyankali) je 100–250 mg (na špičce nože).
 • Časem klesá toxicita solí, neboť díky CO2 ve vzduchu se mění na uhličitany.

Profesionální expozice[edit | edit source]

 • Expozice solím v galvanizovnách – užití k pokovování (zlacení, stříbření, mědění), při extrakci zlata a stříbra z rud...
 • Při styku solí s kyselinou se uvolňuje HCN, také se uvolňuje při hoření – zvláště plastů s dusíkem v molekule (polyuretany..).
 • Také vzniká z hořkých mandlí (po odštěpení glukózy z amygdalinu – letální dávka je asi 30 ks).
 • Dalším zdrojem jsou organické kyanidy – např. nitroprusid sodný (lék na hypertenzní krizi).

Etiopatogeneze[edit | edit source]

 • Způsobuje blokádu buněčného dýchání vazbou na Fe3+ v cytochromoxidáze v mitochondriích.
 • Inhibice cytochromoxidázy způsobí přerušení oxidativní fosforylace, stoupá laktát a vzniká metabolická acidóza.
 • Venózní krev se arterializuje (má hodně kyslíku) a je světleji červená.
 • Organismus kyanidy detoxikuje jaterní thiosulfát sulfotransferázou (rodanáza) na SCN, který se vyloučí močí.
 • Plyn se vstřebává velmi rychle a může dojít i k bleskové smrti.
 • Po požití soli vzniká v žaludku působením HCl HCN, nástup účinků je pomalejší, závisí na kyselosti v žaludku, stáří soli, množství jídla.

Klinický obraz[edit | edit source]

Diagnóza[edit | edit source]

 • ABR: metabolická acidóza (MAc), saturace je dostatečná, v žilách je zvýšená.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

 • Nejprve je nutno postiženého dostat z prostředí zamořeného HCN.
 • Když nedýchá – řízené dýchání, pozor! při nádechu může dojít k intoxikaci zachránce.
 • Když je po inhalaci člověk v pohodě, můžeme předpokládat, že už to bude dobrý, po perorálním musíme počítat s latencí.
 • Tradiční terapie – HCN má afinitu hlavně v Fe3+, tudíž na klasický hemoglobin se neváže, ale na methemoglobin se váže dobře, tudíž pomocí oxidačních činidel (4-dimetylaminofenol, nitráty) se vyvolá methemoglobinémie; tato metoda má svá rizika, ale má rychlý efekt.
 • Nová metoda terapie – vazba na hydroxykobalamin (z vitaminu B12), léčba je bez rizika, ale drahá.

I. stupeň terapie

 • Inhlace amylium nitrosum (Amylnitrit) z rozbité skleněné rourky,
 • udělá 5% methemoglobinémii, tuto pomoc poskytuje i laik,
 • hydroxykobalamin inj. 4–10 g i.v.

II. stupeň terapie

 • Natrium thiosulfát inj. 4–12 g i.v.,
 • nemá závažně NÚ, účinek je pomalejší.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.