Portál:Otázky ze soudního lékařství (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky ze soudního lékařství!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ze soudního lékařství

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Smrt, stanovení smrti
 2. Určení doby smrti
 3. Posmrtné změny
 4. Zasychání kůže a sliznic
 5. Chladnutí těla
 6. Posmrtné skvrny, hypostázy
 7. Posmrtná ztuhlost
 8. Autolýza, hniloba, tlení
 9. Biologičtí činitelé urychlující rozkladné procesy
 10. Přirozená konzervace, balzamace
 11. Vitální reakce
 12. Náhlá smrt kojenců a dětí
 13. Náhlá smrt dospělých
 14. Násilná smrt
 15. Postup při úmrtí (zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách); zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.
 16. Pitvy a soudní pitvy
 17. Rekonstrukce trestného činu
 18. Identifikace
 19. Simulace a disimulace
 20. Sebevražda
 21. Úkoly soudního lékařství v systému českého zdravotnictví
 22. Lékař jako znalec, znalecký posudek, fakultní posudek
 23. Lékař jako svědek
 24. Zdravotnická dokumentace
 25. Lékařské tajemství
 26. Neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 tr. zák.)
 27. Revers
 28. Zaviněné jednání a poškození nemocného
 29. Znalecké komise
 30. Řezné rány
 31. Sečné rány
 32. Bodné rány
 33. Tržně zhmožděné rány
 34. Oděrky
 35. Krevní výrony
 36. Zlomení lebky
 37. Zlomení páteře
 38. Poranění mozku a míchy
 39. Zlomení pánve
 40. Zlomení dlouhých kostí
 41. Poranění orgánů dutiny hrudní
 42. Poranění orgánů dutiny břišní
 43. Poranění retroperitonea
 44. Rány způsobené kousnutím
 45. Střelné rány
 46. Pracovní a mimopracovní úrazy
 47. Smrtící úrazy v domácnosti
 48. Smrtící úrazy v dopravě
 49. Smrtící úrazy ve sportu
 50. Pád a skok z výše
 51. Exploze
 52. Dušení a známky udušení
 53. Udušení oběšením
 54. Udušení uškrcením
 55. Udušení zardoušením
 56. Udušení ucpáním nosu a úst
 57. Udušení smáčknutím trupu
 58. Udušení vdechnutím cizích těles
 59. Udušení utopením
 60. Udušení neadekvátním složením vzduchu
 61. Poškození účinkem vysoké teploty
 62. Poškození účinkem nízké teploty
 63. Úraz elektrickým proudem
 64. Úraz bleskem
 65. Poškození z náhlého poklesu barometrického tlaku
 66. Poškození rentgenovým a radioaktivním zářením
 67. Otrava – všeobecně
 68. Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, (§ 283 až 286 tr. zákona). Šíření toxikomanie (§ 287 tr. zákona)
 69. Otrava kyselinami a zásadami
 70. Otrava rtutí a sloučeninami
 71. Otrava arsenem a sloučeninami
 72. Otrava kysličníkem uhelnatým. Průkaz kysličníku uhelnatého v krvi.
 73. Otrava kyanidy
 74. Otrava trichloretylénem
 75. Otrava etylalkoholem
 76. Otrava metanolem
 77. Otrava atropinem
 78. Otrava strychninem
 79. Otrava psychofarmaky
 80. Otrava hypnotiky
 81. Otrava morfinem
 82. Otrava organofosfáty
 83. Otrava poživatinami
 84. Otrava houbami
 85. Otrava hmyzím jedem
 86. Hladovění, smrt hladem
 87. Ublížení na zdraví (§ 146 až148 tr. zák.)
 88. Těžká újma na zdraví (§ 122 odst.2 a § 145 tr. zák.)
 89. Usmrcení druhou osobou
 90. Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142 tr. zák.)
 91. Nedovolené přerušení těhotenství (§ 159 až 162 tr. zák.)
 92. Znásilnění (§ 185 tr. zák.)
 93. Pohlavní zneužívání (§ 187 tr. zák.)
 94. Neposkytnutí pomoci (§ 150 a 151 tr. zák.)
 95. Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zák.).
 96. Opilství (§ 360)
 97. Nepříčetnost (§ 26 tr. zák.)
 98. Zmenšená příčetnost (§ 27 a § 40 tr. zák.)
 99. Ochranné léčení (§ 99 tr. zák.)
 100. Posuzování opilosti
 101. Laboratorní vyšetření krve a krevních skupin
 102. Průkaz semenných skvrn
 103. Průkaz etylalkoholu
 104. Šíření nakažlivé choroby (§ 152 a 153 tr. zák.)
 105. Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami (§ 193, § 194 tr. zák.)

Aktualizováno dle SIS 3. 2. 2015.