Šok - polytrauma/SŠ (sestra)

From WikiSkripta


Šok je způsoben nepoměrem mezi dodávkou a poptávkou po živinách a kyslíku a schopností odvádět škodliviny od buněk.

 • Šok z poruchy náplně oběhu → hypovolemický, hemoragický, popáleninový atd. → ztráta objemu.
 • Šok z poruchy cév → neurogenní, septický anafylaktický → nadměrná vasodilatace.
 • Šok z poruchy pumpy → kardiogenní šok → poškození srdce.

Patofyziologie[edit | edit source]

 • Kompenzace poklesu TK → zvýšení tonu sympatiku → centralizace oběhu.
 • Kompenzace objemu → přesun intersticiální kapaliny do kapilár, tvorba ADH → vasokonstrikce periferie a GIT a retence vody → pokles TK v ledvinách → spuštění renin-angiotenzin-aldosteronový systém.
 • Manifestní šok → hypoxie → orgánové postižení → MOS (ARDS, DIC).

Příznaky[edit | edit source]

 • Fáze kompenzace:
 • Žízeň.
 • Hypotenze.
 • Tachykardie.
 • Studený pot.
 • Bledost.
 • Oligurie – anurie.
 • Tachypnoe.
 • Porucha vědomí.
 • Fáze dekompenzace:
 • Těžká metabolické acidóza.
 • Porušení střevní bariéry → průnik střevních bakterií do oběhu.
 • Ústup centralizace oběhu.
 • Bezvědomí.
 • DIC.

Šokový index[edit | edit source]

 • Odhad ztráty tekutin.
 • Tepová frekvence / systolický tlak.
 • Norma = 0,5 → ztráta do 10%.
 • Počátek šoku (kompenzace) = 1 → ztráta do 30%.
 • Těžký šok (dekompenzace) = 2 a více → ztráta nad 30%.

Vyšetření pacienta[edit | edit source]

 • Systém ABC
 • A = průchodnost DC.
 • B = dýchání (potřeba kyslíku).
 • C = oběh (hrazení ztrát.
 • D = vědomí systém BHBN.
 • Bdělí a orientovaný.
 • Reaguje na hlas.
 • Reaguje na AP.
 • Nereaguje.
 • E = odhalení a okolí.
 • Vyšetřit, přikrýt.
 • F = FF
 • Kompletní zhodnocení FF, SaO2, EKG, MK, NGS, laboratoř, přítomnost rodiny.
 • G = pohodlí.
 • Uklidnění P/k, zvládání bolesti.
 • H = vyšetření od hlavy k patě.
 • I = vyšetření zadních partií.

Základní medikamenty[edit | edit source]

 • Infuze, transfuze.
 • Sympatomimetika.
 • Adrenalin, Noradrenalin.
 • Dopamin (zvyšuje TK a prokrvení orgánů).
 • Dobutamin (působí na myokard).
 • Kardiotonika.
 • Inamrinon, Milrinom (zvýšení perfuze tkání a aktivitu beta-receptorů).
 • Srdeční glykosidy (Digoxin).
 • Nitráty.
 • NTG, Nitroprusside.
 • Vazopresin (ADH).
 • ATB.

Polytrauma[edit | edit source]

 • Kombinace postižení orgánových systémů.
 • Postižení jedné či více vitálních funkcí.
 • Časný rozvoj traumatického šoku.
 • Závažnost stavu je úměrná četnosti postižených systémů.
 • Typické úrazové mechanismy způsobují typická poranění.

Vyšetření P/K[edit | edit source]

 • Anamnéza stručná.
 • Příznaky – obtíže.
 • Co se stalo a jak.
 • Alergie.
 • Užívané léky.
 • Předchozí nemoci.
 • Kdy a co naposledy jedl.
 • Po stabilizaci stavu.
 • Krevní transfuze.
 • Očkování.
 • Celkové vyšetření.

Zásady léčby[edit | edit source]

 • Triáž.
 • Vyšetření a stabilizace FF.
 • Znehybnění krční páteře.
 • Příprava k transportu – k chir. výkonu.
 1. Zástava krvácení.
 2. Zajištění FF.
 3. Znehybnění krční páteře.
 4. Monitorace.
 5. Znehybnění zlomenin.
 6. Neurologické vyš.
 7. Dva velké žilní vstupy.
 8. Odběry krve a moče.
 9. Kontrola ran, zhmožděnin.
 10. Plnění ordinací.
 11. Zklidnění P/k a blízkých.

Trauma tým[edit | edit source]

 • Složení:
 • Traumatolog.
 • Anesteziolog, intenzivista.
 • Chirurg.
 • Rentgenolog.
 • Neurochirurg, neurolog, ortoped, ORL, urolog, stomatochirurg…
 • Připraveni při předávání P/K ZZS!!!

Odkazy[edit | edit source]

Související čánky[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,, et al. Sestra a urgentní stavy. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 552 s. ISBN 978-80-247-2548-2.
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vydání. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-688-9.
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6.