AB0 systém

From WikiSkripta

(Redirected from AB0 krevní systém)

Struktura antigenů u jednotlivých krevních skupin systému AB0.

Krevní systém AB0 tvoří 4 krevní skupiny – A, B, AB, 0 dle přítomnosti antigenů A, B a H (0), ty se nazývají aglutinogeny.

Antigeny[edit | edit source]

Antigeny systému AB0 jsou glykolipidy, tedy krátké oligosacharidy napojené na vnější lipidovou molekulu v plazmatické membráně erytrocytů. Molekuly A, B a H se liší pouze v posledním cukerném zbytku:

Poslední cukerné zbytky zodpovídají za to, že molekuly jsou rozpoznávány jako tři různé antigeny.

Pro expresi antigenů AB0 systému je nutná souhra několika genů:

Na vzniku jednotlivých antigenů se podílí exprese několika enzymů (fukosyltransferáza, A transferáza, B transferáza). Jejich různá kombinace pak vede ke vzniku 4 možných skupin:A, B, AB nebo 0(H). Pokud dojde ke kombinaci dvou recesivních genů (hh) pro fukosyltransferázu, další dva enzymy se nemůžou uplatnit a vznká tzv. fenotyp Bombay, kdy erytrocyty neexprimují aglutinogeny A ani B, přesto že jsou enzymy k jejich vzniku obsaženy v genomu jedince. Typizace AB0 antigenů má význam při krevní transfúzi, transplantaci tkání a orgánů, při určování otcovství (nepřesné a pouze orientační).

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dědičnost krevně skupinových systémů.

Protilátky[edit | edit source]

Tabulka přítomných antigenů a protilátek u jednotlivých krevních skupin systému AB0.

Charakteristická je přítomnost protilátek IgM a IgG v séru. Nazývají se aglutininy. Tyto protilátky jsou namířeny vždy proti antigenům AB0 systému, které se nevyskytují v krvi jejich nositele.

Jedinci s Bombay fenotypem odpovídají skupině 0 s protilátkami anti-A, anti-B, ale i anti-H.

Výskyt[edit | edit source]

Skupina A a B vytváří 11 podskupin, které se liší počtem antigenních struktur na membráně erytrocytů. Nejčastější je A1, A2. Jedinci s Bombay fenotypem se vyskytují jen velmi zřídka.

V Evropě je výskyt krevních skupin přibližně:

  • A: 45 %
  • B: 16 %
  • AB: 6 %
  • 0: 33 %

V jiných částech světa se zastoupení výrazně liší.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]