Anestezie na foramen mentale

Z WikiSkript

Foramen mentale.PNG
Foramen mentale a canalis mandibulae na RTG
Větve n. trigeminus a jeho inervace jednotlivých oblastí
N.trigeminus
N.mandibularis

Jedná se o svodnou anestezii v dolní čelisti používanou v zubním lékařství. Foramen mentale, z kterého vystupuje nervus mentalis, leží mezi hroty kořenů dolních premolárů ve vzdálenosti kolem 5 mm pod jejich apexy. Ústí foramen mentale směřuje dorzokraniálně. Nervus mentalis je terminální větev n. alveolaris inferior, který vychází jako jedna z větví n. mandibularis (třetí větev n. trigeminus). Tato anestezie se dnes příliš nepoužívá, lze ji nahradit anestezií infiltrační, nebo svodnou anestezií mandibulární. Pokud je anestezie aplikována, tak nejčastěji jako doplňková metoda pro lepší znecitlivění vestibulární sliznice dolní čelisti v rozsahu řezáků, špičáku až po premoláry.

Rozsah anestezie[upravit | editovat zdroj]

Zuby od dolního prvého premoláru, případně špičáku po střední čáru (řezáky). Sliznice a kůže poloviny dolního rtu a brady.

Provedení[upravit | editovat zdroj]

Technika provedení anestezie na foramen mentale může být extraorální nebo intraorální.

Intraorální podání anestetika je v praxi častější a aplikuje se u sedícího pacienta s mírně otevřenými ústy. Vložíme do ústního koutku palec volné ruky a napneme v oblasti premolárů dolní přechodnou řasu. Směrem shora dolů zavedeme mezi kořeny premolárů injekční jehlu do hloubky 5-10 mm. Jakmile dosáhneme kontaktu s kostí, aspirujeme a poté deponujeme asi 1,5 ml anestetika.

Extraorální cesta je spíše alternativní a provede se transkutánně, kdy se palpací nahmatá foramen mentale. Technika extraorální se využívá pro nerovovu blokádu n. mentalis, při operacích měkkých tkání dolního rtu (poraněnné měkké tkáně, tumory).

Nástup účinku[upravit | editovat zdroj]

Do 5 minut. Pacient ucítí mravenčení u dané poloviny dolního rtu a alveolu v rozmezí řezáků a špičáků.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Nejčastější komplikací je hematom vzniklý průnikem jehly přes větev ramus mentalis arteriae (venae) alveolaris inferior.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie. I, [Obecné aspekty stomatologie]. 1. vydání. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-543-5.
  • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2660-0.
  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.