Dolní premoláry

Z WikiSkript

schematické znázornění prvních premolárů

Výrazným znakem dolních premolárů je sklon korunky linguálním směrem.

První dolní premolár

Je nejmenším premolárem v dutině ústní. Řadíme ho k pilířům II. třídy dle Voldřicha.

První dolní premolár

Hrbolky jsou rozděleny hranou na kratší, vyšší meziální část a na delší, vyšší část distální. Bukální hrbolek je velmi ostrý a směřuje linguálním směrem. Linguální hrbolek je naopak menší a značně nižší.

Kořen zde můžeme nalézt pouze jeden, oválného nebo kruhovitého tvaru.

Kořenový kanálek je v 75 % pouze jeden, má oválný tvar.

Dřeňová dutina je válcovitá a vybíhá ve dva rohy pulpy – větší bukální a menší linguální.

Druhý dolní premolár

Je obecně největší ze všech premolárů. Jeho žvýkací plocha se od ostatních odlišuje tím, že může existovat v několika formách (dvouhrbolková, trojhrbolková a vícehrbolková). Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

druhý dolní premolár (dospělý chrup vlevo)

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.