Asterixis

Z WikiSkript

Heslo

Asterixis neboli flapping tremor je tzv. negativní myoklonus. Je působen náhlým krátkodobým výpadkem svalového tonu. Může být přítomen například u Wilsonovy nemoci nebo u akutního jaterního selhání.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 30-35. ISBN 80-7262-160-2.

Externí odkazy