Autozomy

From WikiSkripta

(Redirected from Autozom)

Při sledování dědičnosti monogenně determinovaných znaků člověka musíme rozlišovat, zda příslušný gen je lokalizován na některém páru z 22 autozomů nebo na gonozomu X, případně Y. Na rozdíl od gonozomů, oba párové autozomy obsahují genetickou informaci, která podmiňuje vznik stejných znaků.

Ve většině případů při lokalizaci genu na homologickém páru autozomů nezáleží na tom, zda příslušná alela byla zděděna od otce nebo od matky. Fenotypový projev je děděn podle pravidel mendelovské dědičnosti a závisí pouze na alelických interakcích. Výjimkou jsou případy, kdy se uplatňuje genomický imprinting, který ovlivňuje expresi genu podle toho, zda je příslušná forma genu zděděna od matky nebo od otce (např. Prader-Williho syndrom, OMIM 176270).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]