Bohrův efekt

Z WikiSkript

Kyselejší prostředí posunuje disociační křivku oxyhemoglobinu doprava

Bohrův efekt popisuje závislost saturace hemoglobinu na změnách hodnot koncentrace CO2, pH a teploty v tkáních. Tkáně při práci produkují vyšší množství oxidu uhličitého, než za klidových podmínek. V krvi je CO2 konvertován na hydrogenuhličitanový aniont a vodíkový kationt. Tím dochází k poklesu pH v tkáních a ke zvýšení desaturace hemoglobinu (uvolnění kyslíku z vazby s Hb). To je způsobeno tím, že deoxygenovaný Hb je silnější zásada než oxygenovaný, a proto lépe přijímá H+.

HbO2 + H+ [math]\displaystyle{ \rightleftharpoons }[/math] O2 + HHb+

Karbonátdehydratáza v erytrocytech katalyzuje reakci: CO2 + H2O [math]\displaystyle{ \rightleftharpoons }[/math] H2CO3 [math]\displaystyle{ \rightleftharpoons }[/math] H+ + HCO3-. Vzniklý proton se váže na „méně kyselý“ deoxygenovaný Hb. Hydrogenuhličitanový anion uniká po koncentračním gradientu z erytrocytů.

Kompenzaci náboje zajišťuje antiport Cl-/HCO3- (Hamburgerův efekt).

Tento mechanismus zajišťuje tkáním s vysokou metabolickou aktivitou přednostní dodávku kyslíku a zároveň umožňuje odstranění kyselého protonu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

  • Bohrův efekt [1]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • LEDVINA, M, et al. Biochemie pro studující medicíny II. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 0000. 0 s. ISBN 978-80-246-1415-1.
  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.