Bronchy (histologie)

From WikiSkripta

Stavbou jsou podobné průdušnici. Tvoří je chrupavkovité podkovy tzv. cartilagines bronchiales, kdy pravý hlavní bronchus obsahuje 6-9 chrupavek a levý 8-12. Hlavní bronchy obsahují paries membranaceus, zadní stěnu bronchů složenou z vaziva a hladkého svalstva. Lalokovité bronchy mají nepravidelné podkovovité chrupavky s různorodým rozložením okolo stěny, což způsobuje kruhovitý průřez. Celá stěna bronchů se s větvením ztenčuje a redukuje ve všech svých vrstvách.

Rozlišujeme tři vrstvy:

  • Tunica fibromusculocartilaginea - tvořena chrupavkami a tenkým pláštěm sítovité a prstencovité hladké svaloviny; pokračuje až do nejmenších bronchů a na začátek dýchacího odstavce plic;
  • Tunica mucosa - je kryta epitelem a řasinkami; obsahuje buňky s řasinkami, pohárkové hlenové buňky; ve sliznicích větších bronchů se nacházejí glandulae bronchiales – seromucinozní váčky, které stavbou, uložením a funkcí připodobňujeme k glandulae trachealis-
  • Tunica adventitia (peribronchium) - elastické vazivo kolem bronchů, kde probíhají cévy a nervy umožňující pohyb bronchů při dýchaní; přechází do vaziva v mediastinu a do intersticiálního vaziva.