Dávivý reflex

Z WikiSkript

Heslo


Dávivý reflex je zprostředkován reflexním obloukem jehož aferentní část tvoří n. IX. a z části n. X., centrum v prodloužené míše a eferentní motorická vlákna n. X.[1]

Reflex se vybavuje dotykem štětičky nebo špátle na zadní stěně hltanu, přičemž pacient fonuje písmeno "á" nebo "é".[2] Fyziologickou odpovědí je elevace a konstrikce faryngu a retrakce jazyka. Vyšetření zvlášť vlevo a vpravo umožní rozlišit lézi aferentní (oboustranné snížení nebo vymizení odpovědi při dráždění jedné strany) a eferentní části (jednostranné snížení nebo vymizení odpovědi při dráždění obou stran) reflexního oblouku.[1]

Play.pngVideo - Dávivý reflex (Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK)[2]


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. a b AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie. 2. vydání. Praha : Triton, 2008-. ISBN 9788073871574.
  2. a b ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. Neurologické vyšetření - norma [online]. [cit. 2012-11-22]. <https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>.