Délky a obvody horní končetiny

Z WikiSkript

Délky horní končetin

Délky i obvody měříme v pohodlném sedu, který neomezuje volný vis končetiny nebo ve stoje. Měříme páskovou mírou obě horní končetiny, výsledky poté porovnáváme. Pásku přikládáme k pevným bodům, které lze napalpovat.

Délky horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Délky horní končetiny
  proximální bod distální bod
délka celé horní končetiny acromion daktylion
souhrnná délka paže a předloktí acromion processus styloideus radii
délka paže acromion laterální epifýza humeru
délka předloktí olecranon ulnae processus styloideus ulnae
ruka střed spojnice mezi processi styloidei radii et ulnae daktylion

Obvody horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Obvody horní končetiny
Obvody horní končetiny
Segment měření Místo měření
relaxovaná paže v 1/2 paže
paže v kontrakci v 1/2 paže (loket je v 90° flexi)
loketní kloub přes loketní kloub (loket je v 30° flexi)
předloktí v proximální 1/3
nad zápěstím nad processi styloidei radii et ulnae
hlavičky MP kloubů rukavičková míra
prsty kroužková (zlatnická) míra

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 2. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 80-7013-393-7.
  • GROSS, Jeffrey M a Joseph FETTO. Vyšetření pohybového aparátu :  překlad druhého anglického vydání. 1. vydání. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8.