D-dimery

From WikiSkripta

Vznik fibrinové sítě z fibrinogenu, vznik příčných vazeb uvnitř fibrinu, degradace fibrinu a vznik D-dimeru.

D-dimery jsou konečné produkty degradace fibrinu stabilizovaného příčnými vazbami.

Vznik[edit | edit source]

Trombus, který vznikl procesem hemostázy, je posléze odstraňován fibrinolytickým systémemplazmin štěpí vysokomolekulární polymery fibrinu na fragmenty různé velikosti, tzv. fibrin degradační produkty (FDP). Nejmenším produktem degradace jsou právě D-dimery.

Jejich název je odvozen ze skutečnosti, že kromě jedné podjednotky E obsahují ještě dvě podjednotky D.

Využití[edit | edit source]

D-dimery slouží jako markery tromboembolických stavů, pro které je charakteristická zvýšená fibrinolýza a tedy i zvýšená koncentrace FDP a D-dimerů v plazmě.

V diagnostice hluboké žilní trombózy, plicní embolie a DIC má jejich stanovení význam hlavně jako negativní prediktivní faktor – negativní výsledek testu významně snižuje pravděpodobnost, že se jedná o trombózu, naopak pozitivita testu může být projevem různých onemocnění − např. rozsáhlých infekčních zánětů, infarktu myokardu, a nebo těhotenství, stavů po chirurgických operacích atp. (vysoká senzitivita testu, ale relativně nízká specifita).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]