Diskuse:Poruchy výživy

Z WikiSkript

Poruchy výživy nejsou zdaleka pouze Proteinová a energetická malnutrice a obezita. Viz Onemocnění z nedostatku živin, vitaminy, minerální látky a stopové prvky Poruchy v příjmu potravy sice vedou k poruchám výživy, ale samy o sobě poruchou výživy nejsou– viz mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). V. PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ - SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ‚ SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY (F50–F59).

Klinickým projevem u dětí v rozvojových zemích NEjsou především dva syndromy: kwashiorkor a marasmus – to jsou závažné formy malnutrice. Výskyt závažných forem malnutrice WHO odhaduje na 4 % z celkového počtu dětské PEM (na přesný zdroj si nemohu vzpomenout) daleko častější jsou mírnější formy viz MKN E44 Mírná (střední) protein-energetická podvýživa.

A ani všechny závažné formy nejsou kwashiorkor a marasmus – viz MKN E43.

Kwashiorkor a marasmus – text je stejný. Tukové zásoby jsou uchovány pouze na počátku onemocnění, za předpokladu relativního nadbytku energie. O čistě proteinové etiologii kwashiorkoru byly již před lety publikovány pochybnosti - viz Onemocnění z nedostatku živin --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 1. 3. 2012, 09:22 (CET)