Druhý dolní premolár

From WikiSkripta

Je obecně největší ze všech premolárů. Jeho žvýkací plocha se od ostatních odlišuje tím, že může existovat v několika formách (dvouhrbolková, trojhrbolková a vícehrbolková). Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

druhý dolní premolár (dospělý chrup vlevo)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.