Ezetimib

From WikiSkripta
Ezetimib
EzetimibStátní úřad pro kontrolu léčiv: Ezetimib
C10AX09
Strukturní vzorec ezetimibu
Strukturní vzorec ezetimibu
Nejčastější dávkování 10mg denně[1]
Indikace hypercholesterolemie
Kontraindikace hypersenzitivita na léčivo, v kombinace se statinem − těhotenství a kojení[1]
Nežádoucí účinky bolest břicha, průjem, flatulence [1]
Interakce antacida, kolestyraminStátní úřad pro kontrolu léčiv: kolestyramin
Systematický název (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one


EzetimibStátní úřad pro kontrolu léčiv: Ezetimib je inhibitor vstřebávání sterolů. Používá se k léčbě hypercholesterolemie, a to obvykle v kombinaci se statiny, pokud léčba samotným statinem není dostatečně účinná.

Mechanismus účinku[edit | edit source]

Ezetimib patří do nové skupiny hypolipidemik. Blokuje přenašeč sterolů, protein Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), který je nezbytný pro absorpci cholesterolu a fytosterolů ve střevě.

Indikace[edit | edit source]

Ezetimib se podává společně se statinem:

  • při primární hypercholesterolemii (nefamiliární nebo heterozygotní familiární) jako doplněk diety, pokud není dostatečná samotná léčba statinem;
  • při homozygotní familiární hypercholesterolemii;

V monoterapii se používá:

  • při primární hypercholesterolemii (nefamiliární nebo heterozygotní familiární) jako doplněk diety, pokud je léčba statinem kontraindikována nebo není tolerována;
  • při homozygotní familiární sitosterolemii jako doplněk diety.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b c Státní ústav pro kontrolu léčiv. Souhrn údajů o přípravku : Ezetrol 10 mg tablety [online] . Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2010. Dostupné také z <http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC54107.pdf&type=spc&as=ezetrol-10-mg-tablety-spc>.