Průvodce:Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garanti:

 • DEGHAS:
  • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
  • doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
  • prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Délka kurzu:

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů - 2 týdny diabetologie a endokrinologie, 1 týden gastroenterologie, 1 týden hepatologie, 1 týden břišní chirurgie
 • 10 tématických přednášek v průběhu semestru
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika diabetologie a endkrinologie vyučovány v prostorech II. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika gastroenterologie vyučovány v prostorech II. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika hepatologie vyučovány v prostorech I. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika břišní chirurgie vyučovány v prostorech Chirurgické kliniky a Děkanátu 3. LF

Další informace[edit | edit source]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že NURG má prvních pět týdnů dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část[edit | edit source]

V teoretické části vyučují lékaři z II. interní kliniky základy diabetologie, endokrinologie a gastroenterologie, lékaři z I. interní kliniky základy hepatologie a lékaři z Chirurgické kliniky FNKV základy břišní chirurgie. Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika FNKV

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku v rámci svých oborů.

Většinou bývá v týdnu poměr denních seminářů a praktických cvičení 2:1.

Praktická část[edit | edit source]

V praktické části studenti navštěvují v rámci diabetologie a endokrinologie, posléze i gastroenterologie, prostory II. interní kliniky. Studenti jsou rozděleni do několika skupinek zhruba po šesti lidech (které trvají po zbytek kurzu) a jsou vyučováni na lůžkových odděleních a ambulancích, včetně endokrinologických. Každá skupinka absolvuje pod vedením přidělených doktorů různá témata zaměřující se na metabolické, diabetologické a endokrinologické poruchy organismu, včetně názorné demonstrace na kazuistikách a příkladech hospitalizovaných pacientů.

Na gastroenterologii jsou studenti vysláni na gastroenterologické sály, kde mohou sledovat lékaře a pacienty při vyšetření endoskopickými metodami. Lékař jim zde také vysvětlí základy diagnostických metod a problematik nemocí trávicího traktu.

Po dvou týdnech diabetologie a týdnu gastroenterologie probíhá výuka hepatologie, kde studenti navštěvují učebny a oddělení na I. interní klinice. Lékaři se snaží studentům objasnit teoretické základy problematiky nemocí jater a prezentovat kazuistiky či pacienty s jaterními obtížemi na oddělení.

Pátý a poslední týden patří břišní chirurgii, která je zajištěna v prostorech Chirurgické kliniky FNKV. Zde jsou studentům demonstrovány zajímavé případy tohoto oboru a vysvětlována základní problematika břišních operací.

Mezi povinná praktika jsou zahrnuta i mikroskopická praktika z patologie, praktika z "patologické fyziologie" a praktika zobrazovacích metod.

Podmínky zápočtu a zkouška[edit | edit source]

Zápočet[edit | edit source]

  • Student nesmí zameškat více jak 2 stáže za celých pět týdnů výuky
Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!

Zkouška[edit | edit source]

  • podmínkou k připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zkoušky z předmětů Obecné základy patologie a patofyziologie a Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie
  • kurz je zakončen ústní zkouškou

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]