Průvodce:Pediatrie, gynekologie a porodnictví (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garanti:

 • pediatrie:
  • doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
 • gynekologie:
  • doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
  • MUDr. Jiří Popelka

Délka kurzu:

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů
 • přednášky v průběhu semestru
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika pediatrie vyučovány v prostorech kliniky dětí a dorostu FNKV, Ústavu pro matku a dítě Podolí a FN Bulovka
  • součástí jsou i dvě speciální praktika v kojeneckém ústavu při FTN v Krči a v integrovaném centru „Zahrada“ na Žižkově
Bližší informace jsou vždy na nástěnkách příslušných klinik i s příslušnými rozvrhy.
 • semináře a praktika gynekologie a porodnictví vyučovány v prostorech gynekologicko-porodnické kliniky FNKV, Ústavu pro matku a dítě a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika dalších klinik a ústavů v rámci FNKV a 3. LF

Další informace[edit | edit source]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že blok Pediatrie, gynekologie a porodnictví má prvních pět týdnů některé dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahuje přibližně 38 seminářů, 7 praktických cvičení a 10 přednášek, které probíhají během celého semestru.

Teoretická část[edit | edit source]

V teoretické části vyučují lékaři z kliniky dětí a dorostu základy pediatrie a lékaři s gynekologicko-porodnických klinik základy gynekologie a porodnictví. Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Ústav anatomie 3. LF
 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika 3. LF

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku ze svých oborů.

Praktická část[edit | edit source]

První, co si musíte ohlídat, je chaos okolo rozvrhů. Jak pediatrie, tak gynekologie mají vlastní rozvrhy, které se významně liší od klasického rozvrhu ze studijního oddělení. Proto je užitečné zkontrolovat před začátkem kurzu nástěnku na příslušných klinikách a vyfotit si rozvrhy. Zároveň s nimi budou na pediatrické klinice informace o stážích mimo FNKV a na gynekologické klinice budou přihlašovací formuláře na stáže ultrazvuku a nácviku vyšetření na fantomu. Tyto formuláře slouží k rozdělení kruhu studentů do menších, přijatelnějších skupin. Nezaručuje se dodržení všech rozvrhově psaných hodin.

V pediatrických stážích je dobré znát některé údaje ze seminářů pro vyšetřování jak malých dětí, tak novorozeňat a kojenců. Nicméně většinou budou lékaři kvůli počtu studentů vést rozhovor s rodiči nebo výklad nad novorozeňatem sami s nácvikem praktických úkonů vybranými studenty.

V gynekologických stážích se za pacienty podíváte pravděpodobně jenom na gynekologický ultrazvuk, kde je možnost, že budete občas vykázáni z místnosti kvůli soukromí pacientů. Nácvik na fantomu probíhá v seminární místnosti, ale je to spíše teoretický výklad.

Podmínky zápočtu a zkouška[edit | edit source]

Zápočet[edit | edit source]

 • Podmínka získání zápočtu je 80% účast na stážích v obou částech výuky
Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!
Navíc v tomto kurzu získáte celkem dva listy zápočtové docházky - pediatrii a gynekologii. Je nutné si listy pohlídat!

Zkouška[edit | edit source]

 • podmínkou k připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zkoušky z předmětu Obecné základy patologie a patofyziologie
 • kurz je zakončen počítačovým testem s otázkami ze všech oborů v kurzu, požadovaná úspěšnost je 50 %, významným faktorem je časový limit testu
  • test je uskutečněn v počítačové učebně na klinice gynekologicko-porodnické FNKV, která se nachází za skrytým schodištěm na začátku chodby, ještě před vstupem do seminární místnosti

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]