Průvodce:Neurobehaviorální vědy I (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garanti:

 • psychiatrie:
  • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
  • prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
 • neurologie:
  • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.


Délka kurzu:

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů
 • přednášky v průběhu semestru
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika neurologie vyučovány v prostorech neurologické kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika ORL vyučovány v prostorech otorinolaryngologická klinika FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika psychiatrie vyučovány v prostorech Psychiatrického centra Praha – Bohnice
 • semináře a praktika dalších klinik a ústavů v rámci FNKV a 3. LF

Další informace[edit | edit source]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že blok Neurobehaviorální vědy I. má prvních pět týdnů některé dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahuje 34 seminářů a 26 praktických cvičení v pětitýdenním cyklu a 11 přednášek, které probíhají během celého semestru.

Teoretická část[edit | edit source]

V teoretické části vyučují lékaři z neurologické kliniky základy neurologie, lékaři z ORL základy problematiky otorinolaryngologických onemocnění, lékaři z Psychiatrického centra Praha základy psychiatrie.

Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Ústav anatomie 3. LF
 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika 3. LF
 • Učitelé psychologie v rámci 3. LF

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku ze svých oborů.

Praktická část[edit | edit source]

První praktická cvičení z ORL se odehrávají v posluchárně ORL FNKV, kde se vyučují základní témata ORL onemocnění. Následuje exkurze klinikou s představením přístrojů sloužících k diagnostice a ošetření pacientů.

Mezi další praktická cvičení patří cvičení neurologické kliniky FNKV, kde studenti po procvičení základní neurologické propedeutiky včetně demonstrace na pacientech sami provedou některá vyšetření na odděleních kliniky. Závěrem jsou studenti podrobeni zápočtovému zkoušení od příslušného pedagoga neurologie, kde prezentují celkové vyšetření pacienta (anamnéza, fyzikální vyšetření včetně neurologického).

V Psychiatrickém centru Praha (Bohnice) studenti absolvují základní teoretické úvody do problematiky psychiatrických patologií vyskytujících se u pacientů. Jsou jim objasněny situace patologických poruch různých úrovní psychiky včetně neurobiologického podkladu onemocnění. Nedílnou součástí jsou výuková videa pro studenty a prezentace na dobrovolných pacientech, kteří přichází na rozhovor s pedagogem do posluchárny. Studenti mají možnost klást doplňující otázky pacientovi po úvodním rozhovoru a anamnéze. Mezi povinná praktika jsou zahrnuta některá praktika z farmakologie.

Podmínky zápočtu a zkouška[edit | edit source]

Zápočet[edit | edit source]

  • Podmínka získání podzápočtu z ORL je účast na 80% povinné formy výuky.
  • Podmínka získání podzápočtu z neurologie je účast na 80% povinné formy výuky, úspěšné praktické přezkoušení neurologického vyšetření pacienta.
  • Podmínka získání podzápočtu z psychiatrického bloku (zahrnuje psychiatrii, jedno praktikum z farmakologie a 3 praktika z psychologie) je 80% účast na praktických cvičeních.
Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!
Navíc v tomto kurzu získáte celkem tři listy zápočtové docházky - ORL, neurologii a psychiatrii. Je nutné si listy pohlídat!

Zkouška[edit | edit source]

 • podmínkou k připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zkoušky z předmětu Obecné základy patologie a patofyziologie
 • kurz je zakončen písemným testem
 • multichoice test s nulovou variantou
 • 99 otázek, hodnotí se všechna tvrzení (tj. 99 x 4 tvrzení = 396 tvrzení)

Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí dosáhnout všech tří podmínek:

 • ≥70% správných tvrzení z celého testu
 • ≥75% správných tvrzení z předmětu Neurologie
 • ≥75% správných tvrzení z předmětu Psychiatrie

Informace jsou aktualizovány pro ak. rok 2015/2016

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]