Průvodce:Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garant:

 • NURG: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Délka kurzu:

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů - 2 týdny nefrologie, 1 týden revmatologie, 1 týden urologie, 1 týden geriatrie
 • tématické přednášky v průběhu semestru
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika nefrologie vyučovány v prostorech I. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika urologie vyučovány v prostorech Urologické kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika revmatologie vyučovány v prostorech I. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika geriatrie vyučovány v prostorech Děkanátu 3. LF a Gerontologickém centru na Praze 8

Další informace[edit | edit source]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že NURG má prvních pět týdnů dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část[edit | edit source]

V teoretické části vyučují lékaři z I. interní kliniky základy nefrologie a revmatologie, lékaři z urologické kliniky základy urologie a lékaři z Gerontologického centra v Kobylisích základy geriatrie. Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika 3. LF

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku v rámci svých oborů.

Přednášky z nefrologie jsou formou klinicko-patologických konferencí s prezentacemi kazuistik, na kterých jsou vysvětlovány principy oboru z pohledů patologů i klinických lékařů.

Praktická část[edit | edit source]

V praktické části studenti navštěvují v rámci nefrologie prostory I. interní kliniky se zaměřením na hemodialýzu, peritoneální dialýzu, navštíví také ambulanci klinického nefrologa a ultrasonografickou vyšetřovnu, a v neposlední řadě zamíří na lůžkovou část kliniky.

Po dvou týdnech nefrologie probíhá výuka revmatologie, kde studenti taktéž na stážích navštěvují prostory I. interní kliniky.

Čtvrtý týden patří urologii, která shrnuje praktická cvičení pouze do jednoho dne návštěvou na Urologické klinice FNKV.

Posledním týdnem se student dostane na geriatrii, kde jsou praktika taktéž v jednom dni v Gerontologickém centru na Praze 8. Zde studenti navštíví lůžkovou část a po přesunu do jiné budovy i denní stacionář. Zde je jim popisován denní režim a setkají se s pacienty.

Mezi povinná praktika jsou zahrnuta i mikroskopická praktika z patologie a praktika zobrazovacích metod.

Podmínky zápočtu a zkouška[edit | edit source]

 • zápočet:
  • Student musí být přítomen na 80 % povinné výuky
Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!

Zkouška[edit | edit source]

  • podmínkou k připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zkoušky z předmětu Obecné základy patologie a patofyziologie
  • kurz je zakončen písemným testem o 120 otázkách se single-choice výběrem; požadovaná úspěšnost 65 %

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]