Průvodce:Prázdninová praxe z vnitřního lékařství (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garant:

  • MUDr. Jolana Rambusková, CSc.

Prázdninová praxe z volitelného oboru sestává ze čtrnáctidenního pobytu o prázdninách na jakémkoliv interním lůžkovém oddělení dle studentova výběru.

Během roku studenti dostanou nadepsaný dopis řediteli/ředitelce nemocnice, sylabus studentské praxe a zprávu o hodnocení studentské praxe. Je nutné si praxi domluvit s představeným oddělení, tj. s primářem nebo přednostou, popřípadě s personálním oddělením nemocnice a nechat si podepsat dodejku z dopisu ředitele, kterou studenti poté předají na Ústav výživy 3. LF

Cíl praxe:

„Cílem praxe je seznámit studenta s provozem lůžkového interního oddělení nemocnice s povinnostmi sekundárního lékaře na tomto oddělení. Dalším úkolem praxe je získat nebo prohloubit si některé klinické dovednosti, vyšetřovací a léčebné praktiky.“ — oficiální text syllabu.

Dalšími úkoly jsou:

  1.  U lůžka nemocného: fyzikální vyšetření, sestavování anamnesy, vedení chorobopisu, epikrisy, propouštěcí zprávy, visity.
  2.  Zvládnutí techniky odběru krve a odběrů ostatních biologických materiálů. Aplikace všech druhů injekcí a infusí.
  3. EKG vyšetření, včetně popisu EKG křivky.
  4. Krevní transfuse. Indikace, provedení, dokumentace.
  5. Technika zavedení žaludeční sondy, výplachu žaludku. Asistence při punkci hrudníku, ascitu atd.
  6. Asistence při katetrizačních výkonech, kanylaci centrální žíly a jiných speciálních vyšetřovacích metodách invazivních a neinvazivních (gastroskopie, rektoskopie, sonografie, echokardiografie, ergometrie, biopsie).
  7. RTG semináře a odborné semináře, referování na seminářích a na vizitách.
  8. Pobyt (několik dní) na jednotkách intenzivní péče a seznámení se s jeho provozem.
  9. Alespoň 2 pohotovostní služby na lůžkovém oddělení pod vedením zkušeného lékaře.

Podmínky zápočtu[edit | edit source]

Pro zápočet studenti musí předložit podepsaný syllabus a zprávu o hodnocení studentské praxe společně s razítkem oddělení, na kterém student pobýval.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]