Fototoxicita

From WikiSkripta

Fototoxická reakce po ketoprofenu

Fototoxicita je vystupňovaná, kvantitativně změněná kožní reakce na sluneční záření v kombinaci s lokální či celkovou aplikací fotoaktivního léčiva.

Etiologie[edit | edit source]

Zvýšená citlivost kůže je způsobená patologickou interakcí záření a takové chemické látky v kůži, která je schopná záření absorbovat. V minulosti byl způsobován užíváním lokálních sulfonamidů, fenothiazinových derivátů (chlorpromazinu) a etrachlorsalicylanilidu. V posledních letech rostoucí výskyt abnormální citlivosti kůže na sluneční záření je dáván do souvislosti s nárůstem spotřeby léků a chemizací života v nejširším slova smyslu, s rostoucími individuálními expozicemi ultrafialovému (UV) záření jak slunečního původu, tak z umělých zdrojů, zvláště solárií. Rozsáhlá skupina fotoaktivních látek zahrnuje nejrůznější léčiva, kosmetické a dezinfekční prostředky, umělá sladidla a potravinová aditiva, rostlinné substance, barviva v textiliích, průmyslové látky aj.[1]

Z léčiv jsou nejčastější původci antibiotika (tetracykliny, chinolony, sulfonamidy), hormony (estrogeny, gestageny), nesteroidní antiflogistika, léčiva kardiovaskulárního systému (amiodaron), diuretika, antidiabetika aj.

Projevy[edit | edit source]

Typickými klinickými projevy jsou zarudnutí a prosáknutí kůže v ozářených místech, někdy i s tvorbou puchýřů a nekróz. Lokální nález je doprovázen pálením a bolestivostí kůže. První příznaky vznikají často už během několika minut až hodin po ozáření, následuje olupování kůže, pacienti mají sklon k trvalejším skvrnitým hyperpigmentacím. Při celkovém podání fotoaktivních léků bývá maximum projevů lokalizováno v tzv. solární predilekci – hlavně na obličeji, ve výstřihu a na dorzech rukou, uchráněny bývají oční víčka, krajina subnazální a submentální. [2]

Onemocnění[edit | edit source]

  • Fotokontaktní dermatitida – po derivátech etrachlorsalicylanilidu,
  • nádory kůže,
  • akutní dermatitida.

Diagnostika[edit | edit source]

  • Ozářené plátenkové (epikutánní) testy – aplikace dvou vzorků na kůži zad a po 24 hodinách ozáření jednoho vzorku UV zářením.

Léčba[edit | edit source]

Při zjištění fototoxické reakce je nutné ihned vysadit senzibilizující lék. Terapie akutních stavů je pouze symptomatická – chladivé obklady, kortikosteroidní masti, celkově podáváme antihistaminika.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

DITRICHOVÁ, Dagmar. Fotosenzitivní potenciál léčiv pro zevní i celkové použití [online]. Medicína pro praxi, ©2008. [cit. 2017-04-23]. <http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/10/10.pdf>.


Reference[edit | edit source]

  1. DOC. MUDR. DAGMAR DITRICHOVÁ, CSC,. FOTOSENZITIVNÍ POTENCIÁL LÉČIV P R O Z E V N Í I C E L K O V É P O U Ž I T Í PRO ZEVNÍ I CELKOVÉ POUŽITÍ [online]. [cit. 2017-04-23]. <http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/10/10.pdf>.
  2. DOC. MUDR. DAGMAR DITRICHOVÁ, CSC,. FOTOSENZITIVNÍ POTENCIÁL LÉČIV P R O Z E V N Í I C E L K O V É P O U Ž I T Í PRO ZEVNÍ I CELKOVÉ POUŽITÍ [online]. [cit. 2017-04-23]. <http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/10/10.pdf>.