Gama-glutamyltransferáza

Z WikiSkript

(přesměrováno z GMT)


γ-glutamyltransferáza (GGT, dříve též GMT, EC 2.3.2.2) je klíčovým enzymem γ-glutamylového cyklu, který zabezpečuje transport některých aminokyselin a peptidů přes buněčnou membránu z extracelulární tekutiny do buněk.

Reakce katalyzovaná GGT

GGT katalyzuje přenos γ-glutamylové skupiny: z γ-glutamylpeptidů na jiné peptidy, aminokyseliny nebo vodu. Donorem γ-glutamylového zbytku je tripeptid glutathion (γ-glutamylcysteinylglycin) nacházející se v buňkách živočichů, rostlin i bakterií. Chrání organismus před oxidačním stresem (podílí se na odstraňování peroxidu vodíku). Je obnovován reakcí katalyzovanou glutathionreduktázou.

Výskyt GGT[upravit | editovat zdroj]

  • membrány buněk s vysokou sekreční nebo absorpční kapacitou
  • játra – mikrozomální frakce hepatocytů a membrány buněk výstelky žlučových cest
  • proximální tubuly ledvin, enterocyty, pankreas

Syntézu GGT indukují některé látky (barbituráty, antidepresiva, alkohol). GGT se také může uvolnit z membrán detergentním působením, např. žlučových kyselin nebo alkoholu.

γ-glutamylový cyklus

Hodnocení sérové aktivity GGT[upravit | editovat zdroj]

Zvýšení GGT je typické především pro poškození hepatobiliárního traktu:

  • intrahepatální nebo extrahepatální cholestáza – v těchto případech je zvýšena i alkalická fosfatáza;
  • hepatocelulární poškození – akutní a chronická jaterní onemocnění;
  • vysoké izolované zvýšení GGT může být známkou poškození jater z důvodů chronického požívání alkoholu; zvýšená aktivita je u alkoholiků i v případě, že ještě nejsou poškozena játra (indukce syntézy GGT);
  • nádory jater a pankreatu.

Stanovení GGT[upravit | editovat zdroj]

Princip stanovení vychází z reakce, kterou GGT katalyzuje fyziologicky v organismu. Sleduje se přenos γ-glutamylového zbytku ze substrátu na akceptor, kterým je glycylglycin. Jako substráty se používají L-γ-glutamyl-p-nitroanilid nebo L-γ-glutamyl-3-karboxy-4-nitroanilid. V průběhu reakce se po přenosu γ-glutamylového zbytku na akceptor uvolňuje barevný p-nitroanilin (ze substrátu L-γ-glutamyl-p-nitroanilidu) nebo 5-amino-2-nitrobenzoát (ze substrátu L-γ-glutamyl-3-karboxy-4-nitroanilidu), jejichž přírůstek je přímo úměrný aktivitě GGT ve vyšetřovaném vzorku.

Fyziologické hodnoty fS-GGT
muži 0,14–0,84 μkat/l
ženy 0,14–0,68 μkat/l

Fyziologicky jsou vyšší hodnoty GGT u mužů vzhledem k vyššímu obsahu v prostatě.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

[zdroj?]