Hefestin

Z WikiSkript

Heslo

Hefestin je enzym účastnící se transportu železa přes bazolaterální membránu enterocytů do krevního oběhu. Řadíme jej mezi feroxidázy. Je membránovým homologem plazmatického ceruloplasminu.

Hefestin katalyzuje oxidaci dvojmocného železa uvolněného z feroportinu na trojmocné, což je nutné pro jeho další přenos v krvi transferinem.


Odkazy

Související články

Použitá literatura