Intraaortální balónková kontrapulzace/SŠ (sestra)

Z WikiSkript
 • Metoda dočasné mechanické podpory hemodynamiky, určena především k léčbě kardiogenního šoku v případech, kdy selhává léčba katecholaminy.
 • Při balónkové kontrapulzaci (IABP) dochází k pravidelnému, se srdečním cyklem synchronizovanému rozpínání a vyprazdňování dlouhého balonku heliem, který je umístěný v horní oblasti sestupné aorty:
→ v diastole je balónek nafukován → vzestup tlaku krve před balónkem, zvýšení průtoku věnčitými tepnami;
→ na počátku systoly je balónek vyprázdněn → pokles výtokového odporu → zvětšení průtoku aortou.

Účinek IABP[upravit | editovat zdroj]

 • Snížení srdeční zátěže;
 • zvýšení přísunu živin k srdečnímu svalu;
 • snížení spotřeby kyslíku myokardem (zvýšením minutového objemu, zpomalením srdeční frekvence).

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Kardiogenní šok;
 • akutní koronární syndrom nereagující na standardní terapii;
 • syndrom nízkého srdečního výdeje;
 • kardiochirurgické operace;
 • podpora při ECMO;
 • septický či anafylaktický šok − oběhová podpora:

→ důležité včasné zahájení, před úplným zhroucením oběhu.

 • „Preventivní“ zavedení před srdeční operací u extrémně rizikových nemocných nebo před závažnou operací jiného typu u kardiaka v pokročilém stadiu srdečního onemocnění.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Ischémie dolních končetin (trombembolie);
 • vznik infekce;
 • ruptura aorty;
 • trombocytopenie;
 • technické − ruptura balónku, ucházení plynu, porucha přístroje.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • IABP jen nezbytnou dobu;
 • kontrola dolních končetin;
 • bandáž místa vpichu po odstranění kanyly.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. vydání. Praha : Galén, c2009. ISBN 9788072626045.
 • MANĎÁK, J., V. LONSKÝ a P. ŽÁČEK. Intraaortální balonková kontrapulzace [online]. ©2005. [cit. 2012-01-31]. <www.kardiologickeforum.cz>.