Kaz dentinu

Z WikiSkript

Kaz skloviny a dentinu.

Kaz dentinu se rozbíhá laterálně a podminuje sklovinu. Má kuželovitý tvar s bazí na dentino-sklovinné hranici. Dělíme ho na dva typy:

  • Kaz bez kavitace skloviny.
  • Kaz po kavitaci skloviny.

Kaz bez kavitace skloviny[upravit | editovat zdroj]

Kaz vytváří několik zón:

  • na rozhraní pulpy a dentinu se tvoří terciární dentin;
  • vrstva normálního dentinu;
  • sklerotický dentin – vzniká obliterací dentinových tubulů, dochází k peritubulárnímu usazování minerálů, ústupu a částečné mineralizaci Tomesových vláken;
  • dead track – zde již nejsou Tomesova vlákna, již nekomunikuje s pulpou, má vyšší permeabilitu než dentin;
  • zóna demineralizace – jeví se jako beze změn.
Kaz dentinu

Kaz po kavitaci skloviny[upravit | editovat zdroj]

Mikroorganismy pronikají do dentinových tubulů = zóna penetrace (periferně od zóny demineralizace). Dochází k demineralizaci na dentino-sklovinné hranici podminujícím způsobem, rozšíření dentinových tubulů → ampuly.

Pokročilé stadium[upravit | editovat zdroj]

Dentinové tubuly jsou masivně infikovány, vzniká kolikvovaný dentin (rozměklý nebo tekutý). Tam kde jsou proteolyticky aktivní bakterie (esterázy a peptidázy) vzniká zóna nekrózy.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. 0 s. ISBN 80-247-0311-4.