Klasifikace šoku (pediatrie)

Z WikiSkript

Klasifikace šoku popisuje mnohdy vlastní příčinu šokového stavu, tj. krvácení, trauma, sepsi apod. Tuto terminologii vázanou na vyvolávající příčinu je pochopitelně možné akceptovat. Pomocí vytipovaných kritérií je však možné určit šokové stavy 5 hlavních kategorií a rozlišit:

Dle Nelson Textbook of Pediatrics 2007 se ze skupiny distribučního šoku vylučuje jako samostatný septický šok. Je to dáno jeho smíšenou povahou patogeneze, kde vedle poruchy distribuce nacházíme hypovolémii (“third spacing” = ztráty do třetího prostoru) a kardiogenní depresi (vliv endotoxinu, cytokinů aj.). I mimo výše uvedené dělení to jen dokazuje, že v klinickém obraze často rozlišujeme šok smíšený. Ten je kombinací dvou, někdy i tří základních typů. Jeden typ v tomto smíšeném obraze zpravidla převažuje. Typickým příkladem je šok traumatický, který je nejčastěji kombinací hypovolemického a distribučního šoku, ale dle charakteru úrazu může být i šokem kardiogenním nebo obstrukčním.

Hemodynamické determinanty šokových stavů (Fuhrman, Zimmerman – Pediatric Critical Care, 1998)
TYP ŠOKU Cardiac index SVRI MAP Tlak v zaklínění CVP
Hypovolemický ↔ nebo ↓ ↓↓↓ ↓↓↓
Kardiogenní – systolická dysfunkce ↓↓ ↑↑↑ ↔ nebo ↓ ↑↑ ↑↑
Kardiogenní – diastolická dysfunkce ↑↑ ↑↑
Obstrukční ↔ nebo ↓ ↑↑ ↑↑
Distribuční ↑↑ ↓↓↓ ↔ nebo ↓ ↔ nebo ↓ ↔ nebo ↓
Sepse – časná fáze ↑↑↑ ↓↓↓ ↔ nebo ↓
Sepse – pozdní fáze ↓↓ ↑↑ ↓↓ ↔ nebo ↓


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Šok. (upraveno)

Související články[upravit | editovat zdroj]