Lymfatický systém (praktikum) (1. LF UK)

Z WikiSkript

V praktickém cvičení se mikroskopují následující preparáty:

G1 - Lymfatická uzlina[upravit | editovat zdroj]

Lymfatická uzlina je fazolovitý orgán uložený v řídkém vazivu. Samotnou uzlinu obaluje pevný vazivový obal capsula fibrosa z hustého kolagenního vaziva, elastických vláken a minimem hladkých svalových buněk. Capsula fibrosa dovnitř vysílá trámečky (trabekuly), kterými se zároveň dovnitř větví krevní cévy. Stroma je tvořeno sítí retikulárních vláken a buněk (retikulárních fibroblastů) a dají se v něm na řezu rozlišit 3 oblasti – kůra (cortex), dřeň (medulla) a parakortex.

Kůra obsahuje oválná nakupení lymfatické tkáně, tzv. lymfatické folikuly. Rozeznáváme 2 druhy folikulů:

  • Primární folikuly jsou tvořeny nakupením B-lymfocytů se silně barvitelným jádrem a jen malým množstvím cytoplazmy, proto mají tmavý vzhled.
  • Sekundární folikuly mají uprostřed různě velké zárodečné (reakční) centrum. Světlejší zbarvení je podmíněno aktivovanými B-lymfocyty s jemnější chromatinovou strukturou a větším množstvím cytoplasmy.

Kůra zpravidla nedosahuje až k hilu uzliny.

V dřeni se nachází menší množství lymfocytů, ale oproti kůře jsou tu četné makrofágy, plazmatické buňky a ojediněle i heparinocyty.

G2 - Slezina[upravit | editovat zdroj]

Slezina je velký lymfatický orgán, který je vzhledem ke svým funkcím ("hřbitov" erytrocytů, zásobárna krevních destiček atd.) bohatě prokrven.

G3 - Slezina (impregnace)[upravit | editovat zdroj]

G4 - Thymus dítěte[upravit | editovat zdroj]

G5 - Thymus dospělého člověka[upravit | editovat zdroj]

B5 - Tonsilla palatina[upravit | editovat zdroj]

Patrová mandle je nahromadění buněk lymfatické řady ve sliznici mezi arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus.

Povrch tonzily:

  • je pokryt vrstevnatým dlaždicovým epitelem nerohovějícím (epitel ústní dutiny);
    • krycí epitel je na některých místech dobře patrný, jinde, především v kryptách, je kvůli infiltraci lymfocyty rozvlákněný a tudíž v mikroskopu špatně rozeznatelný;
  • rozbrázděn v jamky, které vedou do různě hlubokých krypt;
    • v kryptách se nachází detritus - směs deskvamovaných epitelových buněk, bakterií, zbytků potravy a četných lymfocytů, které sem vycestovaly z epitelu.

Lymfatická složka

  • tvoří různě početné a k sobě blízké lymfatické folikuly
  • často budeme pozorovat světlá zárodečná centra vykazující lehkou eosinofilii. Zárodečná centra jsou výrazem aktivace imunitního systému organismu.

Mandle nemají žádné aferentní lymfatické cévy, jsou ale drenovány eferentními lymfatickými cévami.