MKN-O

From WikiSkripta


Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O, International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O) je odvozena od mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologické diagnózy. V současnosti se používá třetí revize MKN-O. Nádory jsou kódovány v následujících osách:

 • topografie
 • morfologie
 • biologické chování
 • diferenciace

Klasifikace je vyjádřena kombinací tří- až čtyřmístného alfanumerického kódu topografie (např. C01.1) b pětimístného kódu XXXX/Y, kde první čtyřčíslí označuje morfologický typ nádoru a číslice za lomítkem biologické chování. Další (volitelná) číslice (ve sběrech dat někdy uváděná jako druhá za lomítkem) uvádí stupeň diferenciace nádoru. Morfologické kódy (XXXX) jsou vždy čtyřmístná čísla z intervalu 8000 až 9989.

Kód biologického chování (Y) může nabývat následujících hodnot:

 • 0 – benigní tumor
 • 1 – nejisté chování, není jisté, zda jde o benigní nebo maligní nádor
 • 2 – tumor in situ, neinvazivní
 • 3 – maligní tumor, primární
 • 6 – maligní tumor, metastatický (nepoužívá se v onkologických registrech)
 • 9 – maligní tumor, nelze určit původ (nepoužívá se v onkologických registrech)

Kód diferenciace má význam histologického gradingu a diferenciace:

 • 1 – dobře diferencovaný
 • 2 – středně dobře diferencovaný
 • 3 – špatně diferencovaný
 • 4 – nediferencovaný, anaplastický
 • 9 – diferenciace neurčena, neuvedena nebo nelze použít

V případě lymfomů a leukémií je místo kódu diferenciace v Národním onkologickém registru uváděn hrubý imunofenotyp:

 • 5 – imunoprofil odpovídá T lymfocytům
 • 6 – imunoprofil odpovídá B lymfocytům
 • 7 – imunoprofil null buněk (non-B non-T buňky)
 • 8 – imunoprofil odpovídá NK buňkám
 • 9 – buněčný typ neurčen, neudán nebo nepoužitelný


Klasifikace je odvozena od klasifikace MKN-10. Kódování topografie/lokalizace tedy u zhoubných novotvarů většinou odpovídá MKN-10 kódu. Výjimku tvoří například kódy, které již v MKN-10 zohledňují morfologický typ novotvaru. Například kód C43.5 Zhoubný melanom trupu se v MKN-O kóduje C44.3 (Kůže trupu) 8720/3 (Maligní melanom NS).

Příklad interpretace kódování C24.1 M-8160/32:

 • C24 – (zhoubný) novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
 • C24.1 – nádor Vaterské papily
 • C24.1 8160 – cholangiokarcinom Vaterské papily
 • C24.1 8160/3 – (maligní) cholangiokarcinom Vaterské papily
 • C24.1 8160/32 – středně dobře diferencovaný cholangiokarcinom Vaterské papily

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

 • WHO. . Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii. 3. vydání. ÚZIS, 2004. překlad 3. vydání International Classification of Diseases for Oncology z roku 2000, přeložil V. Mandys. ISBN 80-7280-373-5.


Externí odkazy[edit | edit source]