MKN-O

Z WikiSkript

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O, International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O) je rozšířením mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologické diagnózy. V současnosti se používá třetí revize. Nádory jsou kódovány ve třech osách:

 • morfologie
 • biologické chování
 • diferenciace

Klasifikace je pak vyjádřena šestimístným kódem: XXXX/YZ, kde první čtyřčíslí označuje morfologický typ nádoru, první číslice za lomítkem biologické chování a druhá (volitelná) číslice za lomítkem diferenciaci nádoru. Morfologické kódy (XXXX) jsou vždy čtyřmístná čísla z intervalu 8000 až 9989. Kód biologického chování (Y) může nabývat následujících hodnot:

 • 0 – benigní tumor
 • 1 – nejisté chování, není jisté, zda jde o benigní nebo maligní nádor
 • 2 – tumor in situ, neinvazivní
 • 3 – maligní tumor, primární
 • 6 – maligní tumor, metastatický (nepoužívá se v onkologických registrech)
 • 9 – maligní tumor, nelze určit původ (nepoužívá se v onkologických registrech)

Kód diferenciace (Z) má význam histologického gradingu a diferenciace:

 • 1 – dobře diferencovaný
 • 2 – středně dobře diferencovaný
 • 3 – špatně diferencovaný
 • 4 – nediferencovaný, anaplastický
 • 9 – diferenciace neurčena, neuvedena nebo nelze použít

V případě lymfomů a leukémií označuje kód na šestém místě (Z) hrubý imunofenotyp:

 • 5 – imunoprofil odpovídá T lymfocytům
 • 6 – imunoprofil odpovídá B lymfocytům
 • 7 – imunoprofil null buněk (non-B non-T buňky)
 • 8 – imunoprofil odpovídá NK buňkám
 • 9 – buněčný typ neurčen, neudán nebo nepoužitelný


Klasifikace je doplňkovou ke klasifikaci MKN. To znamená, že údaj o lokalizaci je uveden v MKN kódu, v MKN-O kódu je upřesněno, o jaký typ nádoru se jedná. Tak například nádor označený C24.1 M-8160/32 označuje (postupně):

 • C24 – (zhoubný) novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
 • C24.1 – nádor Vaterské papily
 • C24.1 M-8160 – cholangiokarcinom Vaterské papily
 • C24.1 M-8160/3 – (maligní) cholangiokarcinom Vaterské papily
 • C24.1 M-8160/32 – středně dobře diferencovaný cholangiokarcinom Vaterské papily

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • WHO. . Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii. 3. vydání. ÚZIS, 2004. překlad 3. vydání International Classification of Diseases for Oncology z roku 2000, přeložil V. Mandys. ISBN 80-7280-373-5.


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]