Mezinárodní klasifikace nemocí

From WikiSkripta

(Redirected from MKN)

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je systém klasifikace onemocnění, příznaků, příčin onemocnění a dalších termínů z oblasti medicíny:

  • plným názvem – Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů,
  • v originále – International Classification of Diseases (ICD).[1]

Historie vzniku[edit | edit source]

  • Původně se jednalo o Mezinárodní seznam příčin smrti (Bertillonova klasifikace), který byl přijat na kongresu Mezinárodního statistického institutu v roce 1893. Potřeby úprav na základě pokroků lékařské vědy byly řešeny postupnými revizemi, které přicházely přibližně každých deset let (decenální revize).
  • Od roku 1948 (6. revize) došlo ke sloučení klasifikace příčin úmrtí a do té doby doplňkových seznamů. Ve stejném roce převzala dohled nad správou a vývojem MKN nově vzniklá Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation – WHO).[2]
  • Od roku 1994 je používána aktuální 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) s pravidelnými ročními (minor) a tříletými (major) korekcemi.
  • 18. 6. 2018 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) 11. revizi - ICD-11, MKN-11. Na implementaci se členské státy zatím připravují. Předložena bude na 144. zasedání Výkonné rady v lednu roku 2019 a na 72. světovém zdravotním shromáždění v květnu 2019. Po jejím schválení se plánuje plné využívání od 1. ledna 2022. [3]

Využití v ČR[edit | edit source]

V České republice se MKN-10 běžně používá pro kódování příčin smrti na Listu o prohlídce mrtvého a v dalších statistických informačních systémech. Běžně se také používá ve zdravotnické dokumentaci.

Členění[edit | edit source]

MKN-10 obsahuje 22 kapitol s hierarchickým členěním až k třímístným kódům, které určují jednotlivá onemocnění (či jiné termíny), čtvrté místo kódu termín blíže definuje. V některých případech lze použít i páté místo kódu, typicky např. u kódů začínajících písmenem M (Nemoci svalové a kosterní soustavy), kde blíže určuje lokalizaci postižení.

Seznam kapitol MKN-10[edit | edit source]

I A00–B99 Některé infekční a parazitární nemoci
II C00–D48 Novotvary
III D50–D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
IV E00–E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
V F00–F99 poruchy duševní a poruchy chování
VI G00–G99 Nemoci nervové soustavy
VII H00–H59 Nemoci oka a očních adnex
VIII H60–H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku
IX I00–I99 Nemoci oběhové soustavy
X J00–J99 Nemoci dýchací soustavy
XI K00–K93 Nemoci trávicí soustavy
XII L00–L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva
XIII M00–M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
XIV N00–N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy
XV O00–O99 Těhotenství, porod a šestinedělí
XVI P00–P96 Některé stavy vzniklé v perinatálním období
XVII Q00–Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
XVIII R00–R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
XIX S00–T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
XX V01–Y98 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
XXI Z00–Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
XXII U00–U99 Kódy pro speciální účely


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. ÚZIS ČR. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů [online]. ©2012. [cit. 2012-2-21]. <https://old.uzis.cz/cz/mkn/index.html>.
  2. WHO. History of the development of the ICD [online]. ©2004. [cit. 2012-2-21]. <http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf>.
  3. WHO. Ready for the 21st century [online]. ©2018. [cit. 2018-11-9]. <http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases>.