Metabolismus AMK skupiny pyruvátu a oxalacetátu

Z WikiSkript

Mezi AMK, které řadíme do skupiny pyruvátu a oxalacetátu patří: threonín, glycín, serín, alanin, cystein, aspartát, asparagín. Pyruvát a oxalacetát jsou důležité dále v citrátovém cyklu.

Skupina pyruvátu[upravit | editovat zdroj]

  • Threonin je threoninaldolázou proměněn na glycín a acetaldehyd. Acetaldehyd může být dál dehydrogenován a za přítomnosti koenzymu A přeměněn na acetyl-CoA. Acetyl-CoA může být použit v β-oxidaci.
  • Glycín je enzymem serinhydroxymethyltransferasou přeměněn na serín, který může být zpátky threoninaldolázou a s použitím THF (tetrahydrofolát, akceptor skupiny) proměněn na glycín.
  • Serín se v reakci katalyzované seríndehydratázou mění na pyruvát a se uvolní se H2O a NH4+.
  • Alanín je transaminován za pomoci ALT (alaninaminotransferáza). Při této reakci se reverzibilně přenáší aminoskupina z alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a glutamátu.
  • Cysteín ztrácí NH3 přičemž se uvolní H2S nebo SO32- a vzniká pyruvát.

Metabolizmus AMK pyruvátu a oxalacetátu

Skupina oxalacetátu[upravit | editovat zdroj]

  • Asparagin se hydrolytickou deaminací, při dodaní H2O a za uvolnění NH4, mění na aspartát.
  • Aspartát je transaminací za použití AST (aspartátaminotransferázy) proměněn na oxalacetát.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. I. díl. 2. vydání. Praha : Karolinum, 0000. 269 s. ISBN 978-80-246-1416-8.