Metabolismus fruktózy

Z WikiSkript

Metabolismus fruktózy probíhá především v játrech za vzniku intermediátů:

Zdroje fruktózy[upravit | editovat zdroj]

  • štěpením sacharózy z potravy (ovoce, med, konzumní cukr) – enzym sacharáza
  • jako volný monosacharid v medu a glukózo-fruktózovém sirupu (např. v limonádách)

Příjem fruktózy je regulován enzymem sacharázou na luminální straně epitelu tenkého střeva a přenašečem GLUT 5.

D-Fruktóza a L-Fruktóza (Fischerovo schéma)

Transportní proteiny[upravit | editovat zdroj]

  • GLUT 5 – usnadňuje transport fruktózy do epitelových buněk tenkého střeva
  • GLUT 2 – usnadňuje přenos z epitelie tenkého střeva do krevního řečiště
Metabolismus fruktózy v těle

Katabolismus[upravit | editovat zdroj]

Fruktolýza má některé rysy shodné s glykolýzou:

  • Zachycení monosacharidu v buňce jeho fosforylací

Játra: Stejně jako glukokináza fosforyluje glukózu za vzniku glukóza-6-fosfátu, fruktokináza přenáší fosfát z ATP na C1 fruktózy za vzniku fruktóza-1-fosfátu, který kvůli svému náboji nemůže opustit hepatocyt.

Extrahepatální tkáně Mimo játra (např. ve svalu) katalyzuje fosforylaci fruktózy na 6. uhlíku (a tedy stejně jako u glukózy) hexokináza. Vzniká fruktóza 6 fosfát, který podle energetické potřeby buňky vstupuje buď do glykolýzy nebo glukoneogeneze.


  • Štěpení hexózy na dvě triózy

Enzym aldoláza B (v játrech) štěpí fruktózu na:

  • glyceraldehyd (ne glyceraldehyd-3-fosfát jako v glykolýze)
  • dihydroxyaceton-fosfát

Oba produkty jsou poté převedeny na glyceraldehyd-3-fosfát – opět intermediát glykolýzy i glukoneogeneze. Glyceraldehyd je fosforylován trióza kinázou, dihydroxyaceton-fosfát podlehne izomeraci trióza isomerázou.

Fruktóza při svém katabolismu "přeskakuje" rate-limiting reakci glykolýzy katalyzovanou fosfofruktokinázou 1 a tak je v játrech metabolizována rychleji než glukóza.

[zdroj?]

Význam fruktózy pro spermie[upravit | editovat zdroj]

Jako hlavní zdroj energie využívají spermie právě fruktózu. Z tohoto důvodu je v seminální tekutině velká koncentrace fruktózy – 5-10 mmol/l. Tuto fruktózu produkují z glukózy seminální žlázky.

Glukóza → sorbitol → oxidace na fruktózu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.