PDGF

From WikiSkripta

PDGF

PDGF (Platelet Derived Growth Factor) je dimerický glykoproteinový růstový faktor. Kódován je čtyřmi geny (PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C a PDGF-D), vytváří pět isoforem (homodimery a heterodimer AB). Jednotlivé isoformy se liší afinitou k receptorům, receptor α neváže isoformu DD, receptor β váže pouze molekuly obsahující protein B nebo D. PDGF je produkován v megakaryocytech a následně skladován v trombocytech, je však produkován i řadou dalších buněk. Receptory pro PDGF (PDGFR) jsou především na fibroblastech, hladkých svalových buňkách a na gliových buňkách; PDGF výrazně stimuluje proliferaci buněk mezenchymového původu. PDGF se velkou měrou podílí na novotvorbě cév, což hraje podstatnou roli při hojení ran a také při novotvorbě cév v nádoru. Význam má i v embryogenezi, mutace PDGF nebo PDGFR jsou vesměs letální.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KOVÁŘ, J.. Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 8024607042.
  • CLAESSON-WELSH, L.. Mechanism of action of platelet-derived growth factor. Int J Biochem Cell Biol.. 1996, vol. 28, no. 4, s. 373-85, ISSN 1357-2725.