Pauwelsova klasifikace

Z WikiSkript

Heslo

Pauwelsova klasifikace (I–III) popisuje zlomeniny krčku femuru podle strmosti lomné linie. Týká se pouze subkapitálních zlomenin a odráží nestabilitu fraktury.

Pauwelsova klasifikace – schéma
  • I – lomná linie s horizontálou svírá úhel do 30 °, relativně stabilní zaklíněné, abdukční zlomeniny (kompresní síly převažují)
  • II – lomná line s horizontálou svírá úhel 30–50 °, relativně stabilní (kompresní a střižné síly v rovnováze)
  • III – lomná linie s horizontálou svírá úhel nad 50 °, nejméně stabilní, riziko avaskulární nekrózy hlavice (převládají střižné síly)Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.