Pipkinova klasifikace

Z WikiSkript

Heslo
Pipkinova klasifikace – schéma

Pipkinova klasifikace rozděluje zlomeniny hlavice femuru na typ I–IV.


  • typ I – zlomenina je distálně od fovea capitis
  • typ II – zlomenina je proximálně od fovea capitis
  • typ III – zlomenina hlavice současně se zlomeninou krčku femuru
  • typ IV – typ I, II nebo III současně se zlomeninou acetabula


Odkazy

Související články

Zdroje

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.