Gardenova klasifikace

Z WikiSkript

Heslo
Gardenova klasifikace - schéma

Gardenova klasifikace (I–IV) popisuje zlomeniny krčku femuru podle stupně jejich dislokace v AP projekci. V hlavici a metafýze femuru se hodnotí průběh trámčiny a jejich vzájemný úhel.


  • I – nekompletní zlomenina (zaklíněná, abdukční[1]), směr trámců neporušen
  • II – úplná zlomenina, bez dislokace, na RTG kompletní přerušení trámců [1]
  • III – úplná zlomenina, částečná dislokace, fragmenty spojené, varózní sklon hlavice s posunem trámčiny
  • IV – úplná zlomenina, úplná dislokace, fragmenty volné, hlavice v acetabulu, riziko vzniku avaskulární nekrózy


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.

Reference

  1. a b DUNGL, Pavel, et al. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl vydání. Praha : Grada, 2014. 1192 s. s. 1092. ISBN 978-80-247-4357-8.