Polohové vady nohy

Z WikiSkript

Polohové vady nohy vznikají polohou končetin v průběhu intrauterinního vývoje. Projevují se řadou deformit a jsou zpravidla ihned po porodu korigovatelné pasivní manipulací (tj. lze je rozcvičit a uvolnit).

Pes calcaneovalgus


Pes calcaneovalgus (hákovitá noha) je nejčastější vrozená vada nohy (tvoří 30–50 %). Je častější u dívek, prvorozených a dětí mladých matek (pevná děložní stěna).

Schéma pes calcaneovalgus, šipka naznačuje, že nohu lze převádět do plantární flexe.

Klinický obraz

Opak deformity equinovarózní. Nožka postavena do polohy maximální dorziflexe hlezna, hřbet nohy někdy přiložen až na přední část bérce, everze nohy. Patní kost ve valgózním postavení. Nad flektovanou částí končetiny jsou patrné hluboké kožní řasy.

Diferenciální diagnóza

Terapie

Prognóza postižení je velmi dobrá. Léčba je konzervativní, zahajuje se již v porodnici a spočívá v opakovaném převádění nohy do plantární flexe.

Polohový pes varus

Polohový pes varus často záměňován s pes equinovarus congenitus.

Klinický obraz

 • předonoží v addukci
 • zadní část nohy v inverzi
 • není omezena dorziflexe nohy

Léčba

 • deformita korektibilní, při léčbě vystačíme s RHB, případně se sádrovými polohovacími obvazy či plastovými dlahami na spaní

Polohový pes valgus

 • vzácnější vada
 • cvičení podobné, jen redresní cviky jsou opačné

Polohový metatarsus adductus

 • vrozená vada nohy, kdy předonoží je uchýleno do addukce proti zadní části nohy, která je v normálním postavení
 • třeba odlišit od varózního postavení metatarzů (rigidní, podmíněno subluxací v Lisfrankově kloubu, vyžaduje intenzivní léčení)

Terapie

 • opět vyžaduje pouze RHB prováděnou podle instruktáže matkou

Polohový pes equinovarus congenitus

 • těžko odlišitelný od pes equinovarus congenitus
 • vrozená vada, kt. dobře reaguje na konzervativní léčbu → při dobrém vedení léčby není nutná operace
 • je-li však vada ponechána bez léčby, i zde dojde ke kontrakturám, kt. udržují deformitu → nutnost operace
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pes equinovarus congenitus.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
 • KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.